Årets viktigaste digitaliseringstrend bland energibolagen

Bild: Billogram

2020 har onekligen blivit ett digitaliseringens år, där mycket av den planerade förändringen plötsligt har prioriterats och genomförts. Utvecklingen har redan gått långt ifrån att enbart handla om interna videomöten, till att omfatta centrala delar av verksamheten såsom kundhantering och betalningar. Detta har i sin tur lett till att flertalet svenska energibolag med små medel snabbt har lyckats att:

- Effectivisera processor
- Sänka kostnader
- Förbättra kundupplevelsen

Till skillnad från ett tungrott systembyte som ofta tar år, kan energibolag på 1–3 månader digitalisera majoriteten av sin kundkontakt och därmed huvuddelen av all kundhantering – fakturan och betalningen. Resultat hos de som genomfört förändringen visar att processen har stor inverkan på:

- Den interna resursåtgången
- Antalet kundtjänstärenden
- Företagets churn

Detta har lett till att såväl mindre lokala bolag som stora svenska aktörer nu valt att prioritera digitaliseringen av sin betal- och fakturahantering, som ett av årets viktigaste projekt. Många lämnar en traditionell utdatatjänst och hoppas med bytet på stora effektiviseringsvinster, samtidigt som kundupplevelsen markant förbättras för slutkunden. Några av de som genomfört förändringen och redan upplevt positiva effekter är:

Fyrfasen Energi

Slog sitt digitaliseringsmål i samband med första fakturakörningen och minskade antalet pappersfakturor med 33% under första kvartalet med Billogram. Samtidigt konverterade man 31% fler kunder till autogiro.

Skånska Energi

Kom igång med en ny digital betalplattform efter att endast ha lagt ned 45 projekttimmar internt.

Billinge Energi

Som efter goda resultat också övertygat Skara Energi och 7H Kraft att genomföra bytet till Billogram.

Under hösten 2020 ska även ett antal större bolag inom energi- och telekombranschen göra bytet till Billograms tjänst. Vilka dessa är kommer att bli tydligt under senhösten. Motivationen bakom bytet är dels att möta efterfrågan på smidighet och moderna betalsätt från framtidens konsumenter, men också rena effektiviseringsvinster då Billograms tjänst automatiserar en rad processer som bland annat rör:

- Konvertering till digital distribution
- Uppsättning av autogiro
- Påminnelser och kravkedjor

På så sätt minskas den belastning som fakturor och betalningen ofta utgör för såväl ekonomifunktionen som kundtjänstavdelningen. Detta samtidigt som kunderna får en smidigare och bättre upplevelse av betalningen.

För att få en tydligare bild av vad digitaliseringen av er kundhantering innebär för er affär och kundupplevelse, vänligen kontakta: salj@billogram.com