400 000 jobb i fara i Stockholm – på grund av elbrist

Foto: Sthlmchamber/Wikimedia Commons

Enligt en ny rapport från Stockholms Handelskammare är 400.000 arbetstillfällen och 50.000 byggstarter av nya bostäder i farozonen på grund av att Stockholm hotas av långvarig elbrist.

Enligt Lisa Lindqvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, är ”läget för elförsörjningen i Stockholmsregionen är oerhört allvarligt”, detta efter att hon och hennes kolleger under det gångna året har analyserat och utrett signaler från handelskammarens medlemsföretag.

Enligt det mest sannolika scenariot kommer elbehovet slå i kapacitetstaket i Stockholm år 2022 och det räddningspaket som energiminister Anders Ygeman tagit fram, och som kommer att offentliggöras snart, räcker inte på långa vägar.

Konsekvenserna av elbristen under stora delar av det kommande decenniet riskerar att bli mycket allvarliga.

– Det handlar om allt från företag till offentliga aktörer som inte kan eller vågar expandera eller etablera sig på grund av att de inte kan få tillräckligt med el. Även bostadsprojekt och annat byggande och investeringar bromsas eller uteblir, säger Lisa Lindqvist till Dagens Industri.