Plattform för digital tvilling, CADMATIC eShare

Bild: CADMATIC

Tackla utmaningar med informationshantering i EPC projekt

CADMATIC har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla mjukvara för 3D-design-, konstruktions- och informationshantering och har utvecklat informationshanteringssystemet eShare för att lösa utmaningar med informationshantering i EPC-projekt.

eShare utgör en webbaserad plattform där anläggningsinformation kan samlas och visualiseras utan att informationen behöver flyttas från andra system. Med eShare kommer du åt all information via ett enda fönster: 3D-modell, 2D-ritningar och andra typer av data och dokument. Informationen är lättillgänglig, sökbar och enkel att hitta utan att den behöver flyttas eller sökas i andra databaser och system.

 

bild
Bild: CADMATIC

 

Med hjälp av 3D-modellen underlättas analysen för montage- och tillverkningsprocesserna

Montage- och tillverkningsanalyser utförs vanligtvis med applikationer som är specialiserade för ändamålet, men informationen är ofta svår att arbeta med eftersom den är i numeriskt format och går inte att visualiseras. Med eShare löser du detta genom att koppla analysen till 3D-modellen och visualisera informationen.

 

bild
Bild: CADMATIC

Effektivare planering av montage - och tillverkningsprocesserna

eShare gör det möjligt för arbetsledare på fältet att följa montage- och tillverkningsprocessen och därigenom ges möjlighet att upptäcka leveransförseningar i ett tidigt skede för att kunna påskynda leveranser eller planera om arbetsscheman.

En hierarki kan skapas i 3D-modellen baserad på montage- och tillverkningsprioriteringar, vilket gör det möjligt för användaren att se vilka delar som skall monteras och tillverkas samt i vilken ordning. Genom att lägga till färgkoder enligt montage- och tillverkningsanalysen är det lättare att visualisera förväntade materialförseningar och på så sätt kan arbetsscheman planeras om och installationsteamens tidtabeller korrigeras utan att projektet försenas.

 

bild
Bild: CADMATIC

 

Övervaka montage-och tillverkningsprocessen

Genom att använda 3D-modellen som underlag kan arbetsledarna övervaka montage- och tillverkningsprocessen och samtidigt övervaka tillgång till material.

Att kunna ta med 3D-modellen ut i fält på en surfplatta via eShare applicationen eGo, gör arbetet mer mobilt och man kan även lägga till information i modellen. Ute i fält kan information om installerade objekt och rörledningar enkelt markeras i 3D-modellen och senare synkroniseras med eShare, så att det blir tillgängligt för alla.

 

bild
Bild: CADMATIC

Verktyg för kommunikation och ändringshantering i projekt

Att använda 3D-modellen som underlag underlättar hantering av förändringar och övervakning av montage- och tillverkningsprocessen samt planering. Det är också möjligt att lagra kommentarer och mått sparade i 3D-modellen, jämföra modellen med tidigare versioner eller skicka ett e-postmeddelande med bilder som bilaga.

Certifieringsprocessen från underleverantörer kan också övervakas visuellt. Med hjälp av Smart points i modellen kan du lagra information. Via den utökade sökfunktionen kan du därefter lätt hitta och visualisera informationen i eShare.

eShare i korthet:

• Tillgång till all information via ett fönster

• Sammankopplar 3D-modeller med montage- och tillverkningsanalys samt uppföljning

• Plattform för digital tvilling

• Man behöver inte flytta eller kopiera data

• Intuitivt användargränssnitt med visuellt 3D-stöd

• Snabb implementering - lätt att använda.

Vill ni veta mer om eShare eller CADMATICs övriga lösningar, vänligen kontakta Janne Hallgren på, janne.hallgren@cadmatic.com eller besök vår webbsida www.cadmatic.com/plant