Senaste milstolpe – 2020, företaget dubbleras genom övertagande av Fortum Sveriges kundserviceverksamhet i Arbrå

Företagets målsättning är att särskilja sig genom att hantera informationssäkerhet utifrån ett systematiskt arbetssätt. Foto: Jens Blixth Konceptstudion AB

Informationssäkerhet och datahantering är idag nyckelfaktorer och blir allt känsligare att hantera. Ett företags viktigaste tillgång är kunderna och en outsourcing partner väljs med omsorg. Systematiskt arbete, integritet och en positiv kundupplevelse skiljer agnarna från vetet.

Siktet var högt inställt när man drog igång informationssäkerhetsarbetet 2017. Målet var att hantera informationssäkerhet men särskilja sig från andra företag på marknaden. Det skulle vara säkrare och mer systematiskt, något som visade sig vara en klok satsning.

GDPR satte ny standard  

I upphandlingar tiden före GDPR fanns ett kortare kapitel om kundens data och arbetssättet kring informationshantering. Idag, när den nya dataskyddslagen har trätt i kraft, har samma kapitel blivit omfattande. Det är ett tecken på att man allt i högre grad vill, och behöver, ha säkerhet och trygghet.

När informationstillgången måste hållas sluten och innanför väggarna är det viktigt att vi som
extern partner kan leva upp till det, betonar Mattias Lööv, vd, H1 Communication.

Systematisering ger integritet

De flesta är överens om att informationssäkerhet är viktigt men det är inte lätt att veta var man ska börja. H1, ett nordiskt BPO-företag (Business Process Outsourcing), beskriver sig själva som en one-stop-shop inom kundservice och teknisk support. Man erbjuder även outsourcing av PKI-tjänster och svarsservice. Den främsta styrkan är ett systematiskt arbetssätt.

Att ha ordning och reda när man hanterar känsliga data är givet. Därtill arbetar vi systematiskt, något som ofta uppmärksammas och uppskattas i upphandlingar, förklarar Mattias Lööv.

Transparent kunddialog

Man värnar om en öppen och transparent dialog med kunderna och jobbar ofta med skräddarsydda lösningar. Ägarna är aktiva i företaget vilket ger en snabbfotad organisation. Man ser sig gärna som en proaktiv partner och vill erbjuda tillgång till den senaste tekniken. Fokus ligger på innovation och god kvalitet, snarare än hög volym.

Som entreprenörsdrivet företag säger man aldrig nej, säger Mattias Lööv med ett leende. Vi jobbar med allt, stort som litet. Kunder har bra idéer och tillsammans gör vi det ännu bättre.

Outsourcing mer ekonomiskt

Vad har man som enskilt företag att vinna på att lägga ut hanteringen av kundservice och teknisk support? Ekonomin är en aspekt.

Att tillhandahålla service dygnet runt är kostsamt och generar stora volymer internt. Hos oss blir kunden en del i en större hantering vilket ger ett lägre totalpris, förklarar Mattias Lööv.

Han berättar vidare att om något går fel kan ett företag som är specialiserad på datahantering och har större resurser, lättare och snabbare hantera ärendet vilket i sin tur ger bättre service till slutkunden.

 

bild
Kunderna får tillgång till en one-stop-shop inom kundservice och teknisk support, inklusive outsourcing av PKI-tjänster och svarsservice. Foto: Jens Blixth Konceptstudion AB

Medarbetarvarumärket, avgörande för affärerna

På H1 har man tagit fasta på att bygga medarbetarna. Det ska vara roligt på jobbet och det ska finnas en positiv attityd. Konceptet kallar man Happyfilosofin.

Vi representerar uppdragsgivarnas varumärke och renommé, då är det viktigt att vi gör det på bästa möjliga sätt, betonar Mattias Lööv. Vi ser att arbetsglädje och bra energi bidrar till det. USA fick oss att höja ribban. När man för sju, åtta år sedan arbetade med amerikanska kunder var allt kring datasäkerhet hett och ifrågasatt. H1 lärde sig mycket i den processen.

De höjde ribban vilket gjorde att vi fick göra detsamma. De höga kraven har vi med oss än idag och det är vi tacksamma för, säger Mattias Lööv.

Steget före vid Covid-19

Den rådande pandemin Covid-19 har aktualiserat möjligheten, och i vissa fall krav, på att arbeta hemifrån. Redan i februari tog H1, i dialog med kunderna, fram riskanalyser kring detta scenario. Systematiskt arbetssätt, avgränsningar och riskminimering var några av aspekterna. När
regeringen i början på mars påbjöd arbete hemifrån var man beredd. En del uppdrag är dock samhällskritiska där arbetsuppgifter inbegriper information som är systemkritisk och som kräver en särskild arbetsplats hos H1.

Innovation driver utvecklingen mot Europa  

Framåt vill H1 förstärka den nordiska plattformen och fortsätta växa. Idag erbjuder man europeiska tjänster via partner, målet är att kunna göra detta i egen regi. Företaget drivs av innovation och utvecklingskraft. Man vill hela tiden bli lite bättre och ser fram emot att utvecklas tillsammans med kunderna.

 

bild
Innovation är en av drivkrafterna och Mattias Lööv, vd på H1, ser fram emot att utveckla företaget tillsammans med kunderna. Foto: Sandra Lee Pettersson

Kvalitetssäkring och certifiering

Som grundbult i H1:s arbete och produktutbud ligger en kvalitetssäkrad arbetsprocess förankrad i ett flertal ISO certifieringar för att möta uppdragsgivarnas förväntningar.

ISO 18295 är branschstandard för att säkerställa en optimal uppstartprocess. Verktyg för en
grundlig analys av uppdragets karaktär, kort och agil arbetsprocessen samt ordning och reda i flöden, utförande och rapporter.

ISO 9001/14001 är en standard som syftar tillatt kvalitetssäkra leveranser och uppnå ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse. Målet är att leverera kundservice i världsklass till rätt kostnad.

ISO 27001 är en europeisk standard för ledningssystem kring informationssäkehet. Trygg hantering av uppdragsgivarnas informationstillgångar och bedömning samt behandling av informations-säkerhets    risker. Tillgänglighet, riktighet och konfidentiell information är nyckelbegrepp.

FAKTA

  • H1 är ett nordiskt BPO-företag med europeiska samarbetspartners. (h1.se)
  • Ett fullserviceföretag inom kundservice och teknisk support
  • Cirka 400 anställda.
  • Hanterar över 20 miljoner kundkontakter/år för
  • Uppdragsgivare inom offentlig och privat sektor.
  • Grundades 2007.
  • Senaste milstolpe – 2020, företaget dubbleras genom övertagande av Fortum Sveriges kundserviceverksamhet i Arbrå.