Elen flyter mellan Norge och Tyskland till ett överbelastat elnät

Kabeln består av två högspänningskablar på 525 kV som ansluter Büsum i Tyskland och Tonstad i Norge över en träcka på 700 kilometer. Foto: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) / Michael Fuchs

Trots att elen flyter sätter ett överbelastat tyskt elnät ett nedslående lågt tak, enligt norrmännen. Ingen vet hur stor andel av Nordlinks kapacitet som kan erbjudas för handel på marknaden.

Kabeltillverkaren Nexans uppger att de första kilowattmängderna har inlett en direkt resa från Norge till Tyskland.

Under den senaste veckan har tester påbörjats på den 1400 megawatt starka Nordlink-anslutningen mellan de två länderna, som officielt har planerat att starta verksamheten nästa år. Enligt Nexans har 70 megawatt överförts mellan de två länderna för att testa kapaciteten.

Medan Nordlink nu är klart, kan samma sak inte sägas om det tyska elnätet, som inte är redo för så stora mängder ny el.

Detta ledde till att Statnett tillkännagav förra veckan att den tyska sidan har satt en gräns för hur stor andel av kapaciteten som kommer att erbjudas för handel på marknaden. Anledningen är enligt de tyska myndigheterna att det annars inte kommer att vara möjligt att garantera att strömmen kommer att kunna flyta fritt.

Så när kabeln förväntas vara helt redo för elströmmen nästa år skall den vara i utmärkt skick under de första fem åren.