European Energy kommer att investera i italienska solparker

Italiens största solpark anslöts nyligen i landets elnät. Foto: European Energy

Den danska solparksutvecklaren European Energy engagerade sig nyligen i Italiens största solpark någonsin, men branschledaren har betydligt större planer och är redo för investeringar för upp till 6 miljarder danska kronor för de kommande fem åren.

European Energy konstruerar vind- och solparker samt storskalig lagring av grön energi. Företaget utvecklar lösningar på klimatförändringar.
Vind- och solkraft är redan en helt konkurrenskraftig energiform jämfört med kol, olja och gas. Företaget meddelar att man arbetar intensivt för att göra nya installerade vind- och solparker konkurrenskraftiga med befintliga kol- och gasgeneratorer, eftersom man tror att det är marknaden, inte skattebetalarna, som håller lösningen på klimatförändringar.

European Energy köper förnybar energi och förser konsumenterna med grön kraft eller fjärrvärme. Företaget konstruerar parkerna i nära samarbete med visionära institutionella investerare, till exempel pensionsfonder som letar efter långsiktiga investeringar.

European Energy utvecklar och bygger för närvarande solparker i Danmark, Finland, Sverige, Tyskland, Italien, Brasilien och i Mexiko.