Vad innebär ett grönt avdrag?

Bild: Piqsels

Svea Solar har samlat allt nödvändigt vi behöver veta om det det gröna avdraget.

Välja klimatsmart och hållbart har länge varit ett dyrare alternativ. Trots att det funnits ett solcellsstöd så har ändå många avstått från att investera i solenergi på grund av krångliga regler eller långa handläggningstider för bidrag. Därför föreslås nu grönt avdrag!

Vad innebär ett grönt avdrag?

I dagsläget har Sverige ett solcellsbidrag som du som privatperson kan ansöka om när du ska investera i solceller. Det bidraget innebär att 20% av kostnaden av installationen betalas av staten. Du kan även ansöka om ROT-avdrag där du kan få 30% avdrag på installationen.

Trots dessa ekonomiska stöd är det ändå många som avstår från att köpa solceller. Dels på grund av att processen känns för långdragen eller att den är för komplicerad. Så med avsikten att motivera fler att investera i klimatsmarta alternativ så föreslås nu ett grönt avdrag som ska ersätta det nuvarande stödet. Det ska istället sänka skatten på bland annat solceller.

Hur skiljer sig detta avdrag från solcellsbidrag och ROT-avdrag?

Till skillnad från ROT-avdraget eller solcellsbidraget som finns idag, kommer det gröna avdraget innebära att skatten sänks på till exempel solceller. Det betyder att solcellerna är billigare redan från inköpstillfället, istället för att du behöver invänta handläggningstiderna för ett bidrag från staten. Avdraget kommer dessutom vara dubbla dagens ROT-avdrag samt kommer det synas direkt i deklarationen. Hela poängen med att genomföra detta gröna avdrag är att underlätta processen och göra det både billigare och enklare att investera klimatsmart och hållbart.

Skattereduktionen uppgår till högst 50 000 kr per person och beskattningsår, där man kan göra 15% avdrag på solceller och 50% avdrag för lagring av egenproducerad solel eller laddboxar till elfordon.

Vad omfattar det nya avdraget?

Som det ser ut i dagsläget omfattar det gröna avdraget följande investeringar:

  • Installation av solceller
  • Installation av solvärme
  • Lagring av energi i form av batteri eller power wall
  • Installation av laddboxar för elbilar

Avdrag vid köp av mätare, styrsystem och kartläggning för effektiv energianvändning

När träder avdraget i kraft?

Än så länge är det gröna avdraget fortfarande bara är ett förslag från regeringen, därför vet man inte med säkerhet när det kommer börja gälla. Men av den information som finns att tillgå kan vi förvänta oss att det börjar gälla redan efter årsskiftet 2020/2021 förutsatt att man klubbar det i höstens budget av regeringen.

Källa: Svea solar