Vestas levererar 36 megawatt till polska vindkraftsprojekt

Polskt rapsfält med vindkraftverk. Foto: Creative Commons Lic. kredit: Al3xanderD

Vindkraftverkstillverkaren Vestas kommer att leverera vindkraftverk för två polska vindprojekt under namnen Dobrowo och Retowo. Den tyska utvecklaren Enertrag står bakom projekten, skriver Vestas i ett färskt pressmeddelande.

Det danska företaget kommer att leverera 10 vindkraftverk av typen V126-3.45 MW i en optimerad version. Således har varje vindkraftverk en kapacitet på 3,6 MW.

Vestas ingick redan i fjol ett villkorat avtal om att leverera vindkraftverk för projekten, och nu har avtalet blivit fast och villkorat.

I beställningen ingår också ett 20-årigt serviceavtal av typ AOM 5000, som är det mest omfattande i Vestas servicekatalog.

Leverans av vindkraftverk förväntas börja under andra kvartalet 2021, medan de planeras att tas i drift under tredje kvartalet samma år.