Ei om elmarknaden - vecka 212020

Bild: Pxels

lägre systempris och fallande terminspriser på gas.

Systempriset sjönk med 14 procent i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna steg med 12 procent i både elområde SE1 och SE2. I elområde SE3 och SE4 sjönk spotpriserna med 11 respektive 8 procent.

Terminspriset på gas sjönk med 19,2 procent i jämförelse med föregående vecka. Även priset på kol sjönk med 1,3 procent medan terminspriset på olja steg med 15,7 procent.

Tillgängligheten i kärnkraft är fortsatt låg på 60 procent i Sverige och 66 procent för hela Norden. Detta beror till stor del på pågående revisioner.

Under veckan som gick låg temperaturen strax under det normala för veckan och nederbörden var fortsatt låg i jämförelse med medelvärdet för veckan.