Egypten satsar på storskalig vindkraft

Egypten har stora vindkraftsplaner. Foto: Wind Egypt

Egypten har haft en enorm tillströmning av förnybar energi under de senaste åren. Med stöd av utländska investerare implementerades en ny masterplan år 2015 för att konvertera landets elförsörjning till förnybar energi.

Enligt Ahram Online en av de största vindkraftsparkerna på land i världen nu komplett färdig. Vindparken ligger i Gabal El-Zeit-området i Röda havsregionen och har en total produktion på 580 megawatt. Projektet sammanför totalt cirka 300 vindkraftverk, som byggdes i tre byggfaser.

Vindkraftsparkens första delprojekt är redan igång och är anslutet till det nationella elnätet. Den omfattar 120 vindkraftverk och genererar 240 megawatt kraft. Den andra fasen, som omfattar 110 anläggningar med en total kapacitet på 220 megawatt, och den tredje fasen, som omfattar 60 anläggningar med en kapacitet på 120 megawatt, startade nyligen driften.

Den totala kapaciteten på 580 megawatt stöds enligt myndigheterna av projektets läge och vindhastigheterna i området, som ligger i genomsnitt på 12 meter per sekund men kan nå rekordvärden på upp till 33 meter per sekund.

Flera åtgärder vidtogs också för att skydda flyttfåglar, vars flyttvägar leder genom området. Den nya vindkraftsparken har ett speciellt fågelövervakningssystem som kan använda en radaranordning för att avbryta operationer om det finns stora mängder fåglar i närheten.

Egypten har satt sig som mål att generera 20 procent av sin el från förnybar energi år 2022 och 42 procent år 2025.