Tillgänglig driftinformation oavsett var du är

Wistbo Driftportal samlar information om alla produktionsanläggningar på ett enda ställe och administreras enkelt av egna medarbetare inom organisationen. Foto: Wistbo

Wistbo driftportal samlar all driftinformation digitalt på ett och samma ställe – i molnet. Detta optimerar driften och ger medarbetarna ökad kontroll, så att de kan göra ett bättre jobb och ta del av viktig information var de än befinner sig.

Det går också utmärkt att dela utvald information med andra energibolag. Gävle Energi använder molntjänsten Wistbo driftportal dygnet runt inom driften sedan 2012 och har ett nära samarbete med kraftvärmeverket Bomhus Energi som ägs av BillerudKorsnäs Pappersbruk och Gävle Energi tillsammans. Sedan några år tillbaka använder även Bomhus Energi Wistbo driftportal i sin driftorganisation.   

– Genom att både Gävle Energi och Bomhus Energi använder Wistbo driftportal kan samarbetet mellan bolagen förenklas och missförstånd eller osäkerheter kring gällande driftläge undvikas, säger Peter Wistbo, ägare till Wistbo Information AB.

Wistbo driftportal innehåller ett batteri av funktioner som är framtagna för att ge en samlad bild av läget i produktionen för dagtidsgående och skiftgående personal. Även underhållspersonal har stor nytta av att få ta del av samma information.

Kan ta del av driftinformation även hemma

All driftinformation finns samlad på ett ställe i Wistbo Driftportal och användaren väljer själv om hen vill ta del av den via molnet eller via appen i telefonen.

– Appen gör att man har informationen och möjligheten att kommunicera, oavsett var man än är, säger Peter Wistbo.

En viktig modul i driftportalen är Wistbo Rondering, som kan användas för att bygga upp kontrollpunkter som ingår i ett rondschema med olika tidsintervall. Med mobilen i handen kan användaren sedan kvittera kontrollpunkterna genom att göra ”tummen upp” eller ”tummen ned” samt lägga till kommentarer till exempel om åtgärder behövs.

Gävle Energi använder Wistbo driftportal bland annat för att skapa loggbokshändelser & viktiga meddelanden. Dessa kan markeras med ”skicka till Korsnäs" och "skicka till Bomhus”.

– Informationen skickas i samma ögonblick över till Bomhus driftportal och till Korsnäs interna system, vilket innebär att alla får ta del av samma information exakt samtidigt. Och på samma sätt kan Korsnäs göra åt vårt håll, säger Stig Andersson, driftingenjör på Gävle Energi.

Av säkerhetsskäl skickas inget via e-post utan all kommunikation sker via en krypterad förbindelse mellan driftportalerna.

test 4
Med mobilen i handen kan medarbetaren kvittera kontrollpunkterna genom att göra ”tummen upp” eller ”tummen ned” samt lägga till kommentarer. Foto: Wistbo

Optimerad tjänst med Wistbo driftportal

– Eftersom vårt kraftverk delar fjärrvärmenät med Bomhus kraftvärmeverk så kan vi på detta sätt optimera driften, säkerheten och leveransen av fjärrvärme till kommunen, säger Stig.

Wistbo driftportal samlar alla tillgängliga funktioner på en gemensam startsida. Systemet är helt modulbaserat vilket innebär att driftledningen själv kan välja ut det som verksamheten har behov av. I Wistbo driftportal kan allt från mötesprotokoll till bemannings-uppgifter och kemikaliebeställningar läggas in modulärt.

Att allting finns samlat på ett ställe, och att medarbetarna kan ta del av informationen oavsett var de är geografiskt, är värt väldigt mycket, enligt Stig.

– Vi slipper ha en massa lösa papper och att vara beroende av anslagstavlor. Det sparar både tid och minimerar osäkerheten om vad som gäller, när användarna kan hitta information på ett och samma ställe. De anställda upplever att de är mer välinformerade nu än tidigare.

 

kontrollrum
Gävle Energis kontrollrum. Stig Andersson till höger, Fredric Claesson till vänster. Driftportalen är ett viktigt hjälpmedel i den dagliga driften. Foto: Håkan Lindström

 

Kontakt:

Angelica Wistbo Nibell, försäljningsansvarig Wistbo Information AB   I Svärmaregatan 3, Norrköping

angelica@wistbo.com   I Telefon: 0709 90 76 87   I www.wistbo.com