WindEurope: - Tyskland måste höja sitt expansionsmål för havbaserad vindkraft"

Havsbaserad vindkraftspark i Nordsjön. Den tyska regeringen granskar för närvarande olika anbudsformer för offshore vind. Foto: Wind Europe

Det tyska ekonomi- och energiministeriet diskuterade nyligen med landets branschrepresentanter hur man ska kunna uppnå det planerade nya 20 gigawattmålet för offshore-vind fram till 2030.

Tyskland reducerade avsevärt sin utbyggnad av offshore-vind under senaste två åren. Landet har nu en möjlighet att sätta offshore-vind tillbaka på rätt spår. Det kunde bekvämt leverera 20 gigawatt vindkraft fram till år 2030, skriver intresseorganisationen VindEurope i ett pressmeddelande.

Andra länder i Europa, däribland Danmark, Nederländerna eller Storbritannien, har preciserat sina 2030-mål för havsbaserad vind, och dessa länder planerar för ambitiösa volymer.

- Tyskland kommer att vara mindre attraktivt för investerare om landet inte höjer sitt expansionsmål ”, säger WindEuropes VD Giles Dickson.

Med en årlig omsättning på 9 miljarder euro 2018 och genom beaktansvärda investeringar över 25 miljarder euro under de senaste tio åren, har offshore vind blivit en integrerad del av landets energiövergång och en viktig industriell faktor i Tyskland.

Europeiska kommissionen räknar med upp till 450 gigawatt offshore vindkapacitet i hela Europa år 2050. Tyskland kan leverera minst 50 gigawatt enligt olika studier. En konsensus om hur man når dessa mål efter 2030 är nödvändig. På baksidan av dessa ambitioner måste beslutsfattare ge tydliga signaler om nätutveckling och maritim fysisk planering speciellt i den tyska ekonomiska zonen.

Nätinvesteringarna kan ta mer än tio år innan de leder till avtal och realisering. Regringen i Berlin bör använda sitt nuvarande ordförandeskap för North Seas Energy Cooperation för att kräva en mer samordnad europeisk vindkraftsutbyggnad.

- Tyskland bör förändra sitt vindauktionssystem för offshore till tvåsidiga Contracts for Difference (CfD). Med CfD betalar vindparkerna tillbaka när marknadspriset överstiger auktionspriset. Regeringen och konsumenterna skulle med detta system betala mycket mindre totalt sett än de gör i den nuvarande proceduren. Och finansieringskostnaderna, som i CfD ligger på 2,5 procentenheter, är mycket lägre än i samband med "nollbidrag" -budgivning, betonar Giles Dickson och tillägger:

Statliga överväganden kring negativa anbud på offshore-auktioner kan äventyra Tysklands fortsatta utbyggnad av havsbaserad vind, hota dess klimat- och förnybara energimål.

Negativ prissättning kommer sannolikt att avskräcka investerare, öka finansieringskostnaderna och öka trycket på den redan ansträngda leveranskedjan. Inget annat land i Europa överväger på allvar negativa priser. Ett antal länder planerar däremot användning av CfD- systemet, säger Giles Dickson.

Negativa priser är mest vanligt förekommande i Tyskland. Hittills i år har den tyska elmarknaden haft negativa priser under 194 timmar enligt en sammanställning som Bloomberg har gjort. 

Tyskland var den första stora ekonomin som aktivt försökte skifta elproduktion mot förnybara källor och i takt med att kärnkraft och kolkraft fasas ut blir svängningarna mer frekventa på den tyska elmarknaden som även påverkar grannländerna.

Till exempel så har Danmark, Belgien, Tjeckien, Schweiz och Frankrike har alla noterat negativa priser under året.