Digital tvilling underlättar informationshantering

Digital tvilling underlättar informationshantering

CADMATIC från Finland har mer än 40 års erfarenhet av att utveckla mjukvara för intelligent 3D-design-, konstruktions- och informationshantering. CADMATIC har utvecklat informationshanteringssystemet eShare för att lösa utmaningar som orsakas av att projektdata inte är samlad och under kontroll. Med eShare kan du integrera, visualisera och dela anläggningsinformation inom t.ex. konstruktion samt
drift och underhåll via en och samma webbportal.

Många underleverantörer och företag är involverade i byggandet av en anläggning och alla producerar en stor mängd data som förändras och ökar i mängd under projektets gång. Vanligtvis är sökning av relevant information under de olika projektstadierna mycket tidskrävande. Ju mer informationen är spridd mellan olika system och platser – desto mer tid går det åt att hitta rätt information.

eShare – svaret på dina utmaningar vid informationshantering

Med eShare kommer du åt all information via ett enda fönster: 3D-modell, 2D-ritningar, överläggande lager av data, såsom data lagd till objekt (installationsstatus eller spårning av svetsinformation). Datan är länkad och kan enkelt hittas och visualiseras.

Genom enklare och snabbare tillgång till korrekt information förenklas beslutsfattandet. Till exempel kan man uppskatta effekten av planerade förändringar och säkerställa att alla har samma information. Det kan verka enkelt att göra förändringar i P&ID, men genom att lägga till en visuell kontroll i 3D-modellen ser man tydligare objektens storlek och placering.

En ytterligare kontroll av installationsstatusen visar vilka delar som redan är installerade och möjligtvis behöver installeras om. Alla dessa kontroller kan göras i samma fönster med endast några klick: sök efter objektet i 3D, klicka på positions-ID länken i diagrammet och visualisera olika status genom att ändra färgschema.

Det snabbaste sättet att hitta relevant information

Att hitta rätt information är vanligtvis ingen lätt uppgift, men det har eShare ändrat på. Med eShares avancerade sökfunktion kan du söka valfritt objekt i modellen, ritningen eller externt data. Man kan söka med hjälp av olika parametrar: typ av värde, editeringsdatum, eller vilket som helst annat kriterium. Söklistan kan sedan exporteras till Excel, vilket gör det möjligt att få en uppdaterad installationsstatus och upptäcka saker som behöver ändras, och visuellt se det i 3D.

Visualisering av information

Att ha tillgång till all information är viktigt, men det är möjligheten att visualisera informationen som kan vara avgörande. Med eShare kan du visualisera vilken data som helst  i 3D modellen, externa databaser eller information som har lagts till av andra användare.

Data från en 3D-modell och länkade källor kan till exempel användas för visualisering av: specifikation och standard för de delar som används, tidpunkt för modifiering, prioritering av arbetsskede, arbetsplanering, samt analysering och status - denna information kan visas med olika färger.

Detta gör att man kan kontrollera vilka områden som är redo för installation eller om arbetslagen fått allt material. Det kan också användas för att schemalägga underhåll och stödja fältarbete.

Ett annat exempel på länkad information är information nedladdad från t.ex. givare ute i anläggningen eller resultatet av periodiska rörtjocklekskontroller. Användaren får en graf över förändringar i vilken som helst parameter i anläggningen, eller tillgång till riskutvärderingar online.

Dela kunskap, följ utveckling & bli mobil

Ibland är man inte på kontoret, men behöver trots det tillgång till projektdata. Då är eGo den rätta lösningen. Med eGo har du 3D modellen och 2D dokumenten med dig ute i anläggningen. Du kan söka i modellen, kontrollera värden för olika objekt, eller navigera i modellen.

En av fördelarna med kopplingen mellan eShare och eGo – är att du kan synkronisera anteckningar gjorda ute i fält och lägga till bilder för senare användning av andra projektmedlemmar. Det bästa är att statusen för olika objekt, till exempel installationsförlopp eller inspektionsdata, också kan uppdateras med eGo och enkelt synkroniseras med eShare.

Visualisera framtiden eller se förändringar i existerande anläggning med VR/AR teknologi

3D-modeller är inte bara knutna till datorskärmar, utan kan också ses som hologram i den verkliga miljön. Med hjälp av den nyaste tekniken kan 3D-modeller granskas på byggplatsen med t.ex. en MS HoloLens och på så sätt kan den skalenliga designen anpassas till anläggningen och användare kan vandra i anläggningen som om den redan fanns.