Gatun brinner för kraftvärme och biogas

SCAs planerade bioraffinaderi i förgrunden i symbios med SCAs massafabrik vid Östrand. Det färdiga biodrivmedlet skall lagras i cisternerna ut mot havet. Illustration: Gatun Arkitekter

Att rita kraftvärmeverk kräver speciell kunskap och helst ett brinnande intresse för att det ska bli bra. Båda de egenskaperna har Per Nyström, arkitekt på Gatun Arkitekter, som nyligen döptes om från Scheiwiller Svensson till Gatun Arkitekter.

Per har arbetat med ett flertal energi- och industrianläggningar sedan början av 90-talet.
   – I takt med att städerna har expanderat har tidigare energianläggningar i utkanten av städerna inkorporerats i den växande stadsbebyggelsen. Det har gjort att dagens politiker ställer högre arkitektoniska krav på industriverksamheters expansion i dessa stadsdelar, säger han.

– Med tiden har mitt intresse för den här typen av projekt vuxit och jag har samlat på mig mer erfarenhet. Det har också lett till att jag har fått möjlighet att medverka i flera olika skeden och delprojektutredningar genom åren, fortsätter han.

Norrenergi
Norrenergis anläggning gränsar till en strandpromenad. De mörka huskropparna är kommande nya byggnader. En skyddsskärm placeras mellan silorna och grannbebyggelsen. Modell: Gatun Arkitekter

 

Bred arbetskapacitet

Gatun arbetar med allt från detaljplaner och bygglov till färdiga bygghandlingar i olika projekt. Nu senast har det mest handlat om Mälarenergis Block 6 och 7 i Västerås, samt E.ON:s nya kretsloppsanläggning på Högbytorp intill Upplands-Bro.

– Vi är med i slutfasen av båda anläggningarna. Produktionsstart beräknas ske efter årsskiftet. Det blir två helt fossilfria anläggningar, med storskalig produktion av såväl förnybar el som fjärrvärme, säger Per. 

Den här typen av byggnader är del av en större sammanhängande infrastruktur. De är sammankopplade med verksamhetens kommunikation för bränsletransporter och vidare distribution av producerad el, värme och kyla. Det gör arbetet ännu mer mångfacetterat, spännande och intressant, menar han.

– Att få jobba direkt mot beställaren, som själv har för avsikt att driva anläggningen långsiktigt, är en ynnest och ger en ovärderlig direktåterkoppling till vad man arbetar med. I den här typen av energiprojekt är det många på kontoret som är delaktiga. Oskar Scheiwiller, arkitekt, är en av dem som Per har arbetat allra mest med under de senaste åren.

– Vi har inspirerat varandra och hjälpts åt att utveckla projekten, säger Per.

 

Funktion ger form

Varje plats och projekt är unikt och ger därmed unika möjligheter att plocka fram den enskilda anläggningens specifika karaktärsdrag. 

– Vi brukar säga ”funktion ger form”, men funktionen behöver bearbetas och anslutas till platsen och omgivningarna, säger Per. En målsättning är också att skapa en gestaltad anläggning ”i tiden”, som ska hålla ”över tid”, och åldras på ett värdigt sätt. Anläggningen, eller delar av den, blir inte sällan ett lokalt landmärke i stadssilhuetten.

– Genom att vara med från början i projektet och sammanställa gruppens alla gemensamma erfarenheter i ett grundläggande program går det att spara både tid och pengar, säger han.

Gatun utvecklar just nu, på detaljplanestadiet, Norrenergis planerade 70 MW panna i Solna och SCA:s helt nya bioraffinaderi på Östrand i Timrå för produktion av olika slags biobränslen.

I samband med den nya biopannan i Solna byggs även nya komplementbyggnader såsom rökgasrening, turbin med mera. Bränslemottagningen byggs ut, med nya silos samt mottagning för land- och sjötransporter. I Timrå förstärks anläggningens kajer för lagring och transporter av de nya biobränslena.

Per ser fram emot nya utmaningar i en spännande energibransch som ständigt ställs inför nya krav och utmaningar.

- Energibranschen kommer fortsätta att ta initiativ och utveckla idéer för att möta de framtida behoven och kraven. Det är ett privilegium att få vara en del av den pågående energiutvecklingen, med alla nya tekniklösningar, bränsleslag och tillhörande synergieffekter

 

Per Nyström
Per Nyström på Gatun Arkitekter har arbetat med ett flertal energi- och industrianläggningar sedan början av 90-talet. Foto: Mikael Rislund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Per Nyström

Gatun Arkitekter

+46 709 10 1669

per@gatun.se

www.gatun.se