BMH levererar nya anläggningar för returträ och biobränsle

BMH har levererat den yttre bränslehanteringen till Borås Energi och Miljös anläggning på Sobacken som matar 390 kubikmeter skogsflis i timmen till pannan. FOTO: BORÅS ENERGI OCH MILJÖ
Intresset för returträ är stort på grund av prisskillnaden jämfört med biomassa. Därför har BMH tagit fram ett eget koncept för returträ, med separat kross-station, TYRANNOSAURUS BioCrusher. ILLUSTRATION: BMH

BMH Technology har nyligen projekterat tre stora bränsleanläggningar
– en för Borås Energi och Miljö, en för Mälarenergi i Västerås och en för energibolaget Ørsted i Danmark. Borås är redan i drift och de två andra ska driftsättas nu i höst

BMH har levererat den yttre bränslehanteringen i sin helhet till samtliga tre anläggningar, som har mycket höga kapaciteter. Mälarenergis nya anläggning tar emot 700 kubikmeter returflis per timme, Borås Energi och Miljös anläggning på Sobacken lika mycket skogsflis och Asnæsværket i Danmark klarar 1000 kubikmeter skogsflis.

Råvaran till Asnæsværket importeras, på grund av brist på inhemska biobränslen. Fartyg lossar 1000 kubikmeter flis i timmen i direkt anslutning till mottagningsfickan i hamnen på Själland. De svenska anläggningarna får sin råvara med lastbil.

– Allt fler kraftvärmebolag har på senare tid gått över till användning av RT-flis för att minska sina bränslekostnader. Även möjligheten att övergå till RDF diskuteras på marknaden, säger Thomas Karlsson, vd för BMH Technology AB som erbjuder bränslehantering för returträ, skogsrester och RDF-avfall.

Mälarenergis nya panna 7 består av tre huvudblock för yttre bränslehantering:  mottagningsficka, bränsleberedning där metallrester avskiljs magnetiskt och överstora element krossas med en rejektkross, samt en bränslesilo på 6 000 kubikmeter för lagring. Olika kedje- och bandtransportörer förbinder blocken och levererar färdigbearbetat material till pannan.

Basen för Mälarenergis energiproduktion kommer att bli block 6, som BMH levererade till för cirka fem år sedan. Den eldas med en mix av hushållsavfall och industriavfall som har finkrossats och avskilts med BMH:s teknologi, TYRANNOSAURUS®.

– BMH är en helhetsleverantör. Vi projekterar, levererar, monterar och driftsätter maskinutrustning, elektrifiering, automation och hjälpsystem. Vår ambition är att leva med de anläggningar som vi har levererat, under hela deras livstid. Våra tre senaste leveranser är helt i linje med vår önskan att vara en komplett anläggningsleverantör som också tar hand om service och eftermarknad, säger Thomas.

BMH har lång erfarenhet av att designa anläggningar för bränslehantering med robust utförande som ger lång livslängd och hög tillgänglighet. För att hålla hög tillgänglighet och jämn produktion gör BMH årliga inspektioner som lägger grunden för de planerade underhållsarbetena.

ØRSTEDS NYA BRÄNSLEANLÄGGNING LIGGER PÅ SJÄLLAND. 1000 KUBIKMETER FLIS I TIMMEN LOSSAS AV FARTYG I DIREKT anslutning till mottagningsfickan i hamnen. FOTO: ØRSTED
Ørsteds nya bränsleanläggning ligger på Själland. 1000 kubikmeter flis i timmen lossas av fartyg i direkt anslutning till mottagningsfickan i hamnen. Foto: Ørsted

 

BMH:s svenska dotterbolag i Enköping fungerar som försäljnings-, service- och eftermarknadskontor och servar både kraftvärmesektorn och papper- och massaindustrin i Sverige, Norge och Danmark.

–  Vi har gjort årliga underhållsarbeten, renovering av transportörer och byten av rörliga delar på befintliga anläggningar. När det gäller service är vi väldigt aktiva året runt  – vi är en partner även under drift.
Oönskade stopp är dyra för kunden och dåligt renommé för oss, säger Thomas som ser med tillförsikt på byggandet av biobränsleanläggningar runt om i världen.

  • Biobränsle och returträ blir allt mer aktuellt, med tanke på målet att ersätta fossila bränslen med mer miljövänliga bränslen. För tillfället har vi planerade biobränsleprojekt i Spanien och Finland och på avfallsidan har vi signerat ett stort kontrakt för en TYRANNOSAURUS®
    anläggning till Förenade Arabemiraten.

MÄLARENERGI har använt BMH som leverantör för flera av sina block för bränslehantering. BLOCK 7 eldas med returträ och ska i drift till hösten. Foto: MÄLARENERGI
MÄLARENERGI har använt BMH som leverantör för flera av sina block för bränslehantering. BLOCK 7 eldas med returträ och ska i drift till hösten. Foto: MÄLARENERGI

 

Fakta BMH Technology AB:

Ledande anläggningsleverantör av processutrustning för fast avfall och biobränsle, med global täckning.

Kärnmarknader är Sverige, Finland och Europa, expansiva marknader Kina, Nordamerika och Korea.

Vid huvudkontoret i Rauma, Finland finns en teknik- och forsknings- avdelning där BMH:s produkter utvecklas och produceras.

 

Kontakt: Thomas Karlsson,

+46 70-270 71 56, thomas.karlsson@bmh.se

Thomas Karlsson
Foto: Thomas Karlsson