Midsummer ingår ramavtal med ryska teknikjätten Rusnano

Bild: Midsummer.

Det svenska solenergiföretaget Midsummer har ingått ett ramavtal med den ryska statligt ägda teknikjätten Rusnano Group. Målet är att utveckla marknaden för kiselfria flexibla solceller i Ryssland och den Eurasiska unionen. 

 Rusnano avser att använda Midsummers  teknik för att främja och utveckla tillverkningen av lätta och flexibla solpaneler för att skapa produktion och produktutveckling i Ryssland och i andra länder i Eurasian Economic Union (Ryssland, Armenien, Vitryssland, Kazakstan och Kirgizistan).  Midsummer kommer även att köpa delar av den ryska produktionen för att distribuera den vidare världen över.

-   Vårt DUO-system har tagit positionen som det mest spridda tillverkningsverktyget för flexibla CIGS-solceller i världen. Vi är särskilt imponerade av Rusnanos fokus på byggnadsintegrerade möjligheter för tunnfilmssolcellsteknologin, en vision som vi delar, avslutar Sven Lindström.

Midsummer, Vestas och Fortum

Rusnano är ett statligt ägt aktiebolag som är etablerat som en $5B Private Equity and Venture Capital Evergreen Fund av Rysslands regering och som syftar till att kommersialisera utvecklingen inom nanoteknologi. Andra nordiska energiföretag som samarbetar med Rusnano är Danmarks Vestas och Fortum i Finland. 

-  Marknaden för flexibla solpaneler designade för att installeras på byggnader under uppbyggnad och på befintliga strukturer är för närvarande en av de snabbast växande marknaderna inom energibranschen. Flera forskargrupper och företag i Europa och USA har gjort genombrott inom PV-teknik under senare år, genombrott som har gjort det möjligt att installera solpaneler på platser där vi inte tidigare kunnat göra det - på outnyttjade tak, fasader och fönster. Vi utvecklar systematiskt kiselfria, flexibla solpaneler i Ryssland, på det enda sättet som är möjligt - först överför vi tekniken lokalt, sedan uppgraderar vi tekniken och ökar produktionsvolymen för att möta kraven på den växande marknaden, inklusive exportmarknaden och export till Midsummer, säger Ruslan Titov, vice VD för FIEP Rusnano.

Minimalt koldioxidavtryck 

Tillverkningsprocessen för tunnfilmssolceller har ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra produktionsprocesser för solpaneler, t.ex. jämfört med solpaneler av kiselsolceller och glas, vilket har bekräftats av livscykelanalyser utförda av oberoende miljöanalysföretag. Ett allt större fokus inom förnybar energi riktas nu mot det totala koldioxidavtrycket, d v s inte enbart den mängd energi som slutprodukten konsumerar och producerar utan även mängd och typ av energi som krävs för tillverkning och drift av produkten – en diskussion som har exploderat när det gäller bl. a eldrivna fordon.