Ungern satsar på solenergi

Ungersk vindpark i Sellyei, Foto: Wikimedia, kredit: Zerind

Ungerns beslut om att avskaffa kolkraften senast 2030 antyder om en begynnande östeuropeisk trend bort från de traditionella energikällorna.

Efter att Ungern meddelat att man kommer att öka landets solenergikapacitet från 500 till 30 000 megawatt senast år 2022, blir en av Europas största kolanvändare ett attraktivt investeringsobjekt för tillverkare av solpaneler.

Efter en ytterligare höjning av taxor i EU: s system för handel med utsläppsrätter (ETS) i kampen mot klimatförändringen meddelade Ungern att landet avser att avveckla användningen av kol för produktion av energi och vara helt beroende av förnybara energikällor senast 2030.

Tillsammans med grannländerna Polen, Tjeckien och Bulgarien, är Ungern en av EU:s mest kolberoende medlemsländer. År 2016 erhöll Ungern 18 procent av sin el från kol, 50 procent från kärnkraft och 20 procent från gas. För närvarande bidrar brunkolen till 14 procent av Ungerns koldioxidutsläpp och till hälften av utsläpp inom hela landets energisektor.

Den ungerska regeringen anser att ett förutspått minskade kostnader runt 30 procent för uppbyggnad av en omfattande fotovoltaik-sektor ger landet chansen att uppfylla de energidirektiv som har föreslagits av EU och som innebär att 20 procent av de 28 medlemsländernas energi- resurser måste härstamma från förnybara källor senast 2020.

 Ett bolag, som redan har lämnat startgroparna är Sun Investment Group, som har fått ett 15 procentigt grepp av polens solenergimarknad tack vare ett antal separata PV-projekt över hela landet med en total kapacitet på 42,36 megawatt.

- Med vår portfölj kommer vi att expandera i framtiden överallt i Polen, och vi kommer också att engagera oss för Ungerns förnybara framtid, säger Sun Investment Groups chef för affärsutveckling, Andrius Terskovas.

​​​​​​- Vi kommer att hålla ett öga på utvecklingen i Ungern när vi utvecklar vår portfölj.

Ungern och grannlandet, Polen, som tar sina åtaganden för förnybar energi alltmer på allvar, övervakas noga av investerare, som hoppas att den förnybara trenden sprider sig också till grannländerna Tjeckien och Bulgarien. 

Sun Investment Group (SIG) grundades 2011 som ett management-, investerings- och utvecklingsföretag med fokus på solenergi.

Företaget har stor erfarenhet av att utveckla solkraftprojekt i hela Europa. SIG har den största PV-portföljen i Polen där bolaget äger ett antal separata projekt med en kumulativ effekt på 42,36 megawatt.

SIG har redan byggt solenergiprojekt med total kapacitet på drygt 20 megawatt i Litauen och Storbritannien. Företaget har som mål att utveckla och bygga nästa år minst 100 megawatt i Polen, Italien och Nederländerna.