Optimera ditt distributionsnät med het data

Heat Intelligence ger transparens ända ned till de individuella ledningssektionerna. Foto: Kamstrup

Kamstrups helt nya databaserade analysverktyg, Heat Intelligence, kombinerar mätdata från värmemätare med en digital GIS-modell av ledningsnätet och bildar bas för en datoriserad modell av hur temperaturer och flöden sprider sig genom nätet. Därmed kan leveranser till hela distributionsnätet av fjärrvärme optimeras.

Heat Intelligence är ett led i Kamstrups strävan att använda data från smart mätning på ett så nyttigt och brett sätt som möjligt.

– Vårt fokus är att hjälpa kunderna att få så mycket som möjligt ut av sina mätdata. Vi vill skapa ökat värde för våra kunder med nya digitala möjligheter. Med Heat Intelligence kan du bland annat lokalisera läckage, identifiera höga cirkulationsflöden och upptäcka stationära flöden, säger Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Heat/Cooling Division på Kamstrup.

Heat Intelligence är baserad på en modell som Kamstrups datavetare har tagit fram. Verktyget kombinerar mätdata med fakta om ledningsnätverket för att kalkylera och visualisera hur värmen rör sig och vad som sker var.

Stora vinster

Marknadsundersökningsföretaget Ennova gjorde nyligen en studie för att demonstrera fördelarna med digitaliserad fjärrvärme, baserad på djupintervjer med de ansvariga för tio danska anläggningar. Möjliga besparingsområden påvisades framförallt på området operations- effektivitet, men också infrastrukturella investeringar, administration, kundservice och energiförbrukning förbättrades.

Undersökningen visade en potential på trettio gånger jämfört med kostnaden för att gå från grundläggande mätning till kontinuerlig, intelligent mätning – motsvarande 2 000 - 2 500 svenska kronor per år, per ansluten kund.

– Vi ser med andra ord stora möjligheter för produkten. Heat Intelligence är ett smart sätt att använda smart mätning, säger Steen.

Var läcker det?

Ett exempel på avvikelser som kan upptäckas med Heat Intelligence är läckage i distributionsnätet – något som orsakar värmeförluster och på sikt skadar ledningarna. Systemet lokaliserar eventuella läckage genom att identifiera avvikande temperaturer i distributionsnätet.

Heat Intelligence gör det också möjligt att detektera flöden som inte passerar mätarna, till exempel på grund av rundgång. Med en uppskattning av flödesmängden som orsakats av rundgången kan rundgångens effektivitet regleras och utvärderas. Höga cirkulationsflöden kan undvikas.

Identifiera stationära flöden

Stationära flöden är en annan typ av problem som kan drabba verksamheten, med för låga temperaturer som följd, vilket i sin tur påverkar leveranskvaliteten negativt. Heat Intelligence identifierar regioner i distributionsnätet med hög risk för stationärt flöde. Data från mätare används för att undersöka det inkommande och utgående flödet i rundmatningarna, samt temperaturerna runt dem. Dessa mätningar används sedan för att styra flödets riktning i ringen.

 

Fakta:

Cloudbaserade Heat Intelligence från Kamstrup ger transparens helt ned till de individuella ledningssektionerna. Verktyget använder den befintliga smarta infrastrukturen, som värmemätare med temperatur- och flödessensorer, i alla anslutna byggnader och har därför mycket hög precision. Kontinuerlig övervakning med Heath Intelligence har också fördelen att negativa trender eller en negativ utveckling i nätet upptäcks.