Gemensamma krafttag för att minska risken

SEM har – som många andra kraftvärmeverk – en mängd olika typer av utrustning som måste fungera dygnet runt. FM Global arbetar skadeförebyggande för att minska antalet skador, tillsammans med kunden. På bilden: Ulf Björklund. Foto: ESEM
Tomas Fehrling, marknadsansvarig på industriförsäkrings- bolaget FM Global t v, och Daniel Martin-Vivaldi, kundansvarig. Foto: FM Global

Erfarenheten globalt visar att energibolag är speciellt skadeutsatta. Till exempel kraftvärmeverk har en mängd utrustning som är kritisk för verksamheten, vare sig det gäller produktion av värme eller el. Men genom att arbeta förebyggande kan antalet skador och effekten av dem sänkas avsevärt.

– Faktum är att turbiner i sig representerar FM Globals enskilt största skadeorsak räknat i pengar, år efter år. Genom att arbeta tillsammans med kunden och kartlägga vad som kan göras för att undvika incidenter förbättras oddsen och skadeutfallet blir lägre, säger Tomas Fehrling, marknadsansvarig på industriförsäkringsbolaget FM Global.

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM, valde att gå in ett samarbete med FM Global för att de upplevde att försäkringsbolaget hade en stark produkt och dessutom erbjöd ett mycket gott skydd. 

– Jag har varit på den här anläggningen i drygt 25 år i olika positioner och så länge ingenting händer så tänker man tyvärr inte så mycket på vad som kan hända. Vid en gemensam genomgång med FM Global visade det sig vara många områden där vi har varit hemmablinda och lutat oss tillbaka. Men nu lutar vi oss framåt istället och är mer pro-
aktiva, säger Ulf Björklund, energichef på ESEM.

– Jämfört med vanlig industri, där det är ovanligt att ha en backup, har i stort sett alla kraftbolag detta, plus en stor riskmedvetenhet. Trots detta finns det ofta flaskhalsar eller riskfaktorer som man inte har reflekterat över, säger Daniel Martin-Vivaldi kundansvarig på FM Global.

På ESEM upptäcktes flera förbättringsmöjligheter. Bland annat fördes diskussioner om på vilket sätt medarbetarna kunde arbeta säkrare, om organisatoriska rutiner och hur anläggningarna var menade att fungera. Utöver detta uvärderades de installerade skyddsanordningarna. FM Globals riskingenjörer kom därefter med rekommendationer som energibolaget kunde välja att anta eller förkasta.

– Det var ganska överväldigande och förvirrande med alla rekommendationer till att börja med. Men det lossnade efter hand, när jag började tänka ”anläggningsutveckling” i ett långsiktigt perspektiv istället för ”lägre premie”, säger Ulf.

Samarbetet med FM Global har lett till att flera förändringar är på gång på ESEM. Bland annat ska maskinskaderiskerna minskas med hjälp av olika åtgärder och bränslelagret bli mindre, samtidigt som bränslet kan ändras i enlighet med ESEM:s miljöarbete för att bli klimatneutralt.

Ulf känner ett stort intresse från FM Globals sida om var ESEM befinner sig i dagsläget och vart bolaget vill i framtiden. FM Globals riskingenjörer är på plats flera gånger per år, medverkar i projekt och är tillgängliga för att diskutera frågor. 

- Att arbeta med FM Global har varit och är väldigt värdeskapande för oss. Tillgängligheten på anläggningarna ökar, likaså tillgängligheten för våra kunder. Vi får en bättre och säkrare anläggning som alltid kan leverera värme – på så sätt tar vi vårt samhällsansvar på allvar och det ger oss och våra kunder trygghet.

Fakta

FM Global är världens största industriförsäkringsbolag, grundat 1835 på en övertygelse om att de flesta skador kan förebyggas. Bolagets skadeförebyggande arbete är ett resultat av egen forskning och utveckling. Bland annat har FM Global världens största brandlaboratorium. Av totalt 5 500 anställda är hälften ingenjörer. 1991 etablerade sig FM Global i Sverige och har idag cirka 40 medarbetare. Bolaget ägs och styrs av kunderna.