Telge Fastigheter installerar solceller på åtta fastigheter

Under hösten installerar Telge Fastigheter solceller på åtta fastigheter, som ingår i bolagets befintliga bestånd i Södertälje. Fotograf: Telge Fastigheter

Under hösten installerar Telge Fastigheter solceller på åtta fastigheter i Södertälje. Solcellsinstallationerna som ska täcka en totalyta på 3 000 kvadratmeter beräknas årligen producera 430 MWh el.

De åtta nya installationerna görs i befintligt bestånd. De ingår i Telge Fastigheters satsning på förnybar energi som bolaget gör tillsammans med Södertälje kommun i år.

Installationerna av solcellerna sker i två etapper, varav den första startar i september. Det skriver Telge Bostäder i ett pressmeddelande.

I första etappen installeras solceller på Wasahallens, Ronnaskolans, Kaxbergs förskolas och Morabergs studiecentrums tak. Den andra etappen har en preliminär byggstart i slutet av oktober. I den etappen ingår Ljungbackens förskola, Tavestaskolan, Eneskolans idrottshall och Pershagenskolan.

”Denna satsning ligger i linje med bolagets hållbarhetsarbete och medverkar till målet om en fossilfri kommun. Det känns också roligt att merparten av solcellerna kommer att vara på skolors tak, så att den förnybara elproduktionen blir en naturlig del av inlärningsmiljön”, säger Yilmaz Kerimo, styrelseordförande för Telge Fastigheter.

Under de kommande åren planerar Telge Fastigheter att installera solceller i samma utsträckning som årets installationer.