Schletter Group: Framgångsrik presentation vid Intersolar 2018

Schletter-gruppens Solar Tracking System- på Intersolarmässan i juni 2018. Foto: Schletter
Schletter-gruppens representanter Cedrik Zapfe och VD:n Tom Graf. Foto: Schletter

Intersolar Europe är en världsledande mässa för solkraftindustrin, som arrangerades senast i slutet juni i år vid Messe Münchens utställningscenter i München, Tyskland. Evenemanget som innehåller även en konferens, fokuserar på solceller, solterminalteknologi, solkraftverk samt nätinfrastruktur och lösningar för integrering av förnybar energi.

Mässan ägde rum för första gången 27 år sedan. Idag är Intersolar en av de viktigaste mötesplatser för producenter, distributörer, tjänsteleverantörer och medarbetare inom solkraftindustrin.

Ett rekordantal besökare, framför allt från länder utanför Tyskland, noterades på årets vindkraftsmässa.

Bland utställarna kan nämnas den globalt aktiva Schletter-gruppen, vars presentation drog till sig många intresserade på Intersolar, berättar företaget i ett pressmeddelande.

Företaget presenterade nyligen konstruerade solcellspårare, (Solar tracking system).

- Det överväldigande intresset, som internationella besökare visade oss på mässan understryker det faktum att vårt nya spårningssystem har tilltalat våra huvudmarknader, säger Cedrik Zapfe, produktutvecklare hos Schletter-gruppen.

Zapfe och hans team utvecklade nyligen systemet. Förutom européer gästades företagsgruppens monter även av många besökare från Asien-Stillahavsområdet samt Sydamerika och Sydafrika.

- Det faktum att vi kunde presentera en ny och ekonomiskt stark partner för vår grupp några dagar före mässan har också tagits emot mycket positivt vilket också har gett oss extra kraft, berättade Zapfe.

Schletter-gruppen ställde ut för första gången ett fullstort exempel på deras nya spårningssystem. Med en panelyta som är fyra meter bred uppnår detta solspårningssystem inte bara ett grundskyddsområde som är nästan oöverträffad i branschen.

På grund av dess innovativa självlåsningsmekanism, bidrar solcellspåraren till ökad stabilitet hos ett stelt monteringssystem. Instrumentet kommer framförallt att marknadsföras i Asien, Australien och USA.

Schletter-koncernen presenterade också ett uppdaterat monteringssystem för jämna tak, FixGrid18. På grund av sin höga prefabriceringsgrad kan man montera detta system mycket snabbt och enkelt. På grund av dess optimala design kan systemet också klara av betydande vind- och snöbelastningar.

VD:n Tom Graf uttryckte sin tacksamhet till alla medarbetare för deras bidrag till framgången innan mässan öppnades och under själva evenemanget.

Schletter-koncernen är en av de ledande tillverkarna av fotovoltaiska monteringssystem av aluminium och stål. Koncernen tillverkar monteringssystem för tak, fasader och öppna areal (solcellsanläggningar) samt solportar.

I form av produktionsanläggningar i Tyskland, USA och Kina samt ett internationellt nätverk av distributions- och serviceföretag deltar Schletter-koncernen aktivt på alla viktiga internationella marknader. Schletterkoncernen har totalt 1400 anställda. Koncernens försäljning uppgick till cirka 270 miljoner euro år 2017.