Solföretaget Rec Silicons intäkter steg kraftigt

Poly-kristallina solceller är billigare att tillverka då processen är enklare. De är också de vanligaste förekommande solcellerna på marknaden. Foto: Creative Commomn, kredit: 3444753

Rec Silicon kan visa framsteg under första kvartalet. Solkraftföretagets rörelseintäkter uppgick under perioden till 69,6 miljoner USD, från 57,5 ​​miljoner USD året innan.

Företagets marknadsvärde uppgick till 6,8 miljarder norska kronor för några sedan. REC Silicon tillverkar kisel för solindustrin. 

- Jag är mycket uppmuntrad av det starka resultatet i kvartalet. Ebitda på 14,6 miljoner dollar är den starkaste vi har rapporterat om tre år. Solmarknaden fortsätter att växa snabbt och Rec Silicon kommer att vara en del av denna tillväxt, eftersom efterfrågan på vårt FBR-material ökar , säger Tore Torvund, VD.

Företaget rapporterar en kiselvolym om 2 304 ton, en nedgång på 26,3 procent för kvartalet. Priserna steg dock med 18,2 procent, delvis på grund av att företaget säljer mer kvalitetssilicium.

Var behövs kiseln? Poly-kristallina solceller till exempel görs av flera mindre kiselkristaller i varje cell. Färgen är blå – lite skimrande.

De mest effektiva poly-kristallina cellerna kan ha en verkningsgrad på 19 procent. Användandet av så kallade optimerare har gjort att dagsproduktionen kan hållas på högre nivå än tidigare då man inte låter en svagare länk i kedjan bromsa de andra solpanelerna.

Rec Silicons kvartalsresultat präglas annars av en effekt i samband med företagets satsning i Kina. Här redovisas en uppskjuten realiserad vinst relaterad till tekniköverföring till det samägda bolaget i landet med 67,2 miljoner dollar. Detta bidrog till en nettovinst på 60,1 miljoner dollar, mot en förlust på 17,2 miljoner under första kvartalet i fjol.

REC Silicon ASA OSE: REC, tidigare Renewable Energy Corporation ASA, är ett nätverksbolag inom förnyelsebar energi med huvudkontor i Sandvika i Bærum.

Produktioner av solceller som tidigare ingick i samma företag äger rum från och med 2013 i det noterade företaget REC Solar ASA OSE: RECSOL. Entreprenörerna var Alf Bjørseth, VD 2005-2009, Erik Thorsen, 2009-2013 Ole Enger och Tore Torvund från 1 december 2013. 

Källa:E24