XXL -satsning på solkraft

Bilden visar öppningen av XXL:s första butik i Österrike. Foto: XXL

Den norska sportkedjan XXL förser tre av sina varuhus med solpaneler som ska stå för en fjärdedel av elkonsumtionen. Bolaget har femton affärer i Finland och de flesta lämpar sig för solenergi.

– Hållbarhet, miljö och klimatförändring är aktuella ämnen som det talas mycket om. Men det går ganska långsamt att få till stånd konkreta åtgärder. Därför beslöt vi skrida till verket, säger  XXL:s vd i Finland, till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Sportkedjan har ingått avtal med Forus Ab som levererar solpanelslösningar till medelstora konsumenter. Samarbetet med fastighetsägarna innebär att solkraftverk nu byggs på tre hustak där sportkedjan är inrymd.

Kraftverkens sammanlagda effekt uppges stiga till 610 kW. De första solkraftverken tas i användning i Villmanstrand, Tammerfors och Lahtis. Avsikten är att solenergiprojektet ännu under detta år utvidgas att gälla även andra fastigheter där XXL är inrymt.

Sportkedjan motiverar, enligt Hufvudstadsbladet, sitt engagemang i solenergin med att en ren natur är en förutsättning för att framtida kunder ska kunna utöva sport och friluftsliv.

Som ett led i den strävan införde kedjan avgiftsbelagda plastpåsar från och med början av fjolåret. Det har minskat konsumtionen av plastkassar med 45 procent.

I det nya solenergiprojektet används i huvudsak Valoe solpaneler som representerar ny inhemsk solenergiteknologi. För att införskaffa jämförelsematerial kommer också utländska tillverkares solpaneler att finnas på taken. Man vill speciellt undersöka solpanelernas förvittring under en längre tidsperiod. Det här uppges vara den mest omfattande undersökningen i sitt slag i vårt land.

De allra nyaste solpanelstyperna är konstruerade av glas, inte polymerer som använts tidigare och som visat sig förvittra med tiden.

Källa: HBL