Jordanien anslöt 12 MW solkraft i nätet

Projektet fullbordades inom sex månader. Ett första 5,6 megawatt- komplex togs i drift redan 2015. Foto: Spectrum, Jordania

Anläggningen i Al Madunah anses vara Jordaniens största nätverksanslutna solkraftverk, med en 25 hektar stor areal.

Solkraftanläggningen förväntas täcka elbehovet hos Jordaniens Kungliga domstol, Nationella centret för säkerhet och krishantering och 21 stycken statliga och kommunala vårdcentraler, inklusive barnhem och vårdcentraler för äldre och för personer med funktionshinder.

Awwad Hijazi, chef för Kungliga Teknikverket vid Kungliga domstolen, sa att projektet genomfördes under tillsyn av Amman-baserade solenergiföretaget Spectrum.

Projektet fullbordades inom sex månader. Ett första 5,6 megawatt- komplex togs i drift 2015.

Kungliga generalsekreteraren Yousef Issawi kallade projektet för "ett nationellt kraftprov som visar Jordaniens beslutsamhet att satsa på modern utveckling ".

Jordanien har som mål att installera minst 1600 megawatt sol- och vindkraftkapacitet fram till år 2020.

Källa: Jordanian Times