Israels regering startar stort solenergiprojekt

Bild från luften öven Ashalim termo-solkraftverk, som redan är under uppförande i israeliska Negevöken. Foto: Kredit: Albatross / Negev Energy

Israel har meddelat att man kommer att starta ett stort solkraftprojekt vilket gör det möjligt för konsumenter, lokala myndigheter och företag att själva producera solenergi.

Minister för nationell infrastruktur, energi och vattenresurser, Yuval Steinitz tillkännagav nyligen att regeringen avser att satsa på en ny energipolitik som bland annat kommer att tillföra den israeliska elsektorn med ytterligare 1600 megawatt.

Offentliga myndigheten för elförsörjning har utarbetat en plan för genomförandet av den nya politiken. Enligt tidningen "Globes" kommer de nya produktionskvoterna att tilldelas solenergianläggningar, som bygg mestadels på hustak, men också på marken.

Israel ligger för närvarande väsentligt under landets mål för förnybar energi. Endast 3 procent av all el i Israel produceras med hjälp av förnybara energikällor jämfört med det påtagna målet på 10 procent för 2020. 1000 megawatt av totalt 3600 megawatt har redan byggts (de allra flesta består av solenergianläggningar) och de solkraftprojekt som håller på att byggas uppgår till ytterligare 700 megawatt. Projektet är utformat för att kunna producera 1600 megawatt el.

Den israeliska staten anser sig därmed kunna tillföra en enorm mängd el- kapacitet inom en relativt kort tidsperiod av tre år. Solpaneler kräver mycket utrymme, och Israel är ett relativt tätbebyggt land. Takanläggningar har därför stor potential, som hittills inte har utnyttjats.

Solfångare på tak har installerats på endast 6000 av Israels två miljoner hustak. Det fanns många orsaker till detta: däribland byråkratiska problem med installationen, beskattningen, höga pris, finansieringsproblem med bankerna för byggnader och bristande medvetenhet bland allmänheten.

- Inom ramen för planen kommer energimyndigheten att stärka processen att ansluta och bygga solfångare bland annat genom att förenkla och underlätta anslutningsprocessen. El som produceras utöver vad förbrukas av ägarna kan matas in i allmänna nätet. Staten betalar den inmatade mängden el enligt en förutbestämd taxa, förklarade Steinitz.

Källa: Israelinnovation.se