Egypten bygger solkraftpark på 1,8 gigawatt

Det finns gott om plats i Egypten för stora solkraftanläggningar. Foto: Scatec Solar

Norska Scatec Solar ASA (SSO) och dess samarbetspartner har uppnått en finansiell överenskommelse för byggandet av sex solkraftpark i Egypten på totalt 400 megawatt. Ett konsortium av internationella institutioner för utvecklingsfinansiering ställer en projektfinansiering på 335 miljoner USD till förfogande, vilket utgör 75 procent av kapitalet.

Konsortiet består av EBRD, FN: s gröna klimatfond (GCF), den nederländska utvecklingsbanken, FMO, den islamiska utvecklingsbanken (ISDB) och den islamiska korporationen för utveckling av den privata sektorn (ICD). Detta är konsortiets första gemensamma projekt i Egyptens förnybara energisektor.

- Med detta program tar Egyptens regering viktiga steg för att få tillgång till ren och billig el för att driva utvecklingen och ekonomiska välståndet framåt. Scatec Solar och företagets partner gör betydande investeringar och räknar med ett långsiktigt engagemang i Egypten, säger Raymond Carlsen, VD för Scatec Solar.

De sex projekten med en total investering på 450 miljoner dollar ligger i Benban solpark i Aswan i Övre Egypten. Efter fullbordandet kommer Benban att vara den största solparken i världen med en planerad totalkapacitet på 1,8 GW.

- Vi är glada över att kunna stödja den största solportföljen i Egyptens elinmatningsystem och för att få arbeta igen med Scatec Solar", säger EBRD: s chef för energi- och energiförsörjning, Harry Boyd-Carpenter.

Den gröna klimatfondens bidrag på 48 miljoner USD är det högsta som har betalats ut till en enskild mottagare.

Källa: Scatec Solar