B&R utrustade kontoret med Österrikes största solcellssystem

Solcellssystemet är installerat på taken till B&Rs produktionsanläggningar och täcker en yta på cirka 12,000 m². foto: B och R

Automationsspecialisten B&R har expanderat sitt solcellssystem och ökat sin kapacitet från 1 megawatt till 1.5 megawatt. Taket på företagets huvudkontor i Eggelsberg är numera hem för den största solenergianläggningen i Österrike . B&R använder den miljövänliga solenergin i egna produktionsanläggningar.

B&R driftsatte den första delen av sitt solcellssystem i maj 2018. Med expansionen kommer anläggningen leverera 1,500 MWh klimatneutral solenergi varje år. Det motsvarar ungefär den årliga konsumtionen för 430 enfamiljshus. Den el som bolaget genererar matas direkt till egna produktionsanläggningar och används för att driva flera produktionslinjer.

"Vi är stolta att nu ha den största självförbrukningsanläggningen i Österrike och därmed bidra till hållbarhet och miljöskydd," säger B&Rs VD Hans Wimmer. Delstatsregeringen i Övre Österrike stödde anläggningens expansion. "Stöd som detta gör det lättare för företag att aktivt bidra till miljöskydd. Vi är väldigt tacksamma för stödet," säger Wimmer.

B&Rs moderbolag ABB är involverat i initiativet Mission to Zero för att avskaffa beroendet av fossila bränslen. Med sina produkter och tjänster bidrar ABB till ökad hållbarhet i branschen. Mer än hälften av ABBs intäkter kommer från teknologier som motverkar orsakerna till klimatförändringen. 

B&R är ett innovativt automationsföretag med huvudkontor i Österrike och kontor runt om i världen. Under 2017 blev B&R en affärsenhet i ABB-koncernenen.