Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Riksbyggen Invigde solcellsanläggning i bostadshus

Bild: Riksbyggen.
Bild: Riksbyggen.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 jun 2019

Riksbyggen har i två etapper låtit bygga en solcellsanläggning på Brf Nyköpingshus nr 15 som gör föreningen självförsörjande på el under april till september och ska därmed kraftigt minska utsläppen. 

Brf Nyköpingshus nr 15 består av sammanlagt 187 lägenheter och fastigheterna uppfördes av Riksbyggen 1965-66. I samband med att föreningen lagt om ny takpapp satsade man på att installera en stor solcellsanläggning.

Anläggningen omfattar 1 413 kvm solpaneler med ett maximalt uttag på 240 000 kwh. Den första etappen togs i bruk 2015 och nu är anläggningen fullt utbyggd. Med den fullt utbyggda anläggningen är bostadsrättsföreningen i princip självförsörjande på el för drift av fastigheterna under de ljusaste månaderna, från april till september.

Med hjälp av solenergin minskar föreningen sina utsläpp av koldioxid. Med den fullt utbyggda solanläggningen kommer föreningen att årligen minska sina koldioxidutsläpp med 90 000 kg. Det motsvarar 305 nyplanterade träd. Under den tid som etapp 1 varit i drift, ca 3,5 år, har föreningen minskad sina utsläpp med 163 911 kg/co2 vilket motsvarar 548 planterade träd.

 

Annons

Annons

Annons