Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Frågetecken kring el oroar företag

Ingela Landström/TT: Elanvändningen kommer att öka från dagens totalt 140 till 190 terawattimmar år 2045 enligt en rapport från Energiföretagen.
Ingela Landström/TT: Elanvändningen kommer att öka från dagens totalt 140 till 190 terawattimmar år 2045 enligt en rapport från Energiföretagen.
Hasse Holmberg / TT: Större brödproduktion kräver mer el. Hittills kan kraftbolaget Eon inte garantera att bageriföretaget Pågen kan få så mycket el som behövs för den planerade utbyggnaden i Malmö. Arkivbild.
Hasse Holmberg / TT: Större brödproduktion kräver mer el. Hittills kan kraftbolaget Eon inte garantera att bageriföretaget Pågen kan få så mycket el som behövs för den planerade utbyggnaden i Malmö. Arkivbild.
Jessica Gow / TT: Energiminister Anders Ygeman (S) ser inget stundande hot för akut elbrist i södra Sverige. Arkivbild.
Jessica Gow / TT: Energiminister Anders Ygeman (S) ser inget stundande hot för akut elbrist i södra Sverige. Arkivbild.
Johan Nilsson / TT: Flaskhalsar i stamnätet gör att det inte går att överföra tillräckligt med el från norr till söder, förklarar Jessica Fredson, vd för Ystads energi. Hon beskriver det som en propp. Arkivbild.
Johan Nilsson / TT: Flaskhalsar i stamnätet gör att det inte går att överföra tillräckligt med el från norr till söder, förklarar Jessica Fredson, vd för Ystads energi. Hon beskriver det som en propp. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 08 jun 2019

Kraftbolaget Eon kan inte garantera att bageriet får tillräckligt med el för en sådan utbyggnad.

Ytterst förvånande, kommenterar Pågens vd.

Utbyggnaden ska ske i två etapper. Den första är säkrad, men nu pågår intensiva diskussioner mellan Eon, Malmö stad och Pågen om etapp två, som beräknas komma igång om fyra–fem år. Totalt ska produktionen öka från 85 000 till 120 000 ton om året.

För oss handlar det om att kunna bygga en livskraftig och långsiktig verksamhet, säger Anders Carlsson Jerndal, vd för Pågen.

Han är övertygad om att det kommer att gå att nå en lösning för Pågens del, men instämmer i den kritik som en rad företagsledare riktar mot situationen på svensk elmarknad.

Varningarna för elbrist återkommer som ett mantra – inte brist i Sverige som helhet, men regional brist i delar av Sverige på grund av ett dåligt utbyggt elnät.

"Riskabelt moment"

När vi tänker på vilka framtida investeringar vi vill göra och var – då påverkar det väldigt mycket om man kan lita på att det finns en god elförsörjning som är säker och till ett rimligt pris, säger Ola Ringdahl, koncernchef på Lindab, ett ventilationsbolag med produktion i 32 länder.

Ringdahl, som är styrelseledamot i Sydsvenska handelskammaren, framhåller att många industrier i södra Sverige, inklusive Höganäs och Perstorp, ser energiförsörjningen som ett riskabelt moment.

Vi vill inte ha den här typen av risk för elbrist. Då avvaktar man hellre och skjuter upp planerade beslut om utökad verksamhet på framtiden, säger han till TT.

I grunden handlar det om att flaskhalsar i stamnätet i dag gör att det inte går att överföra tillräckligt med el från norr till söder, förklarar Jessica Fredson, vd för Ystad energi. Hon beskriver det som en propp.

Ystad är beroende av el från norr, men först om tio år väntas utbyggnaden av stamnätet vara klar allra längst ner i söder. Samtidigt finns ett hårt expansionstryck – i Ystad planeras för nya bostäder och ett nytt industriområde. Hamnen utvecklas, befintlig industri vill utöka, eldrivna bussar tillkommer och laddstolpar sätts upp för elbilar.

"Inte tillräckligt"

Konsekvensen blir att vi inte klarar av att hantera allt detta. Vi kommer inte att ha tillräckligt med kapacitet förrän 2028-2029.

Hittills har Ystad energi inte tvingats säga nej till företag med expansionsplaner, men Jessica Fredson befarar att det kommunala energibolaget framöver inte kommer att kunna leva upp till sitt uppdrag, att dygnet runt förse alla kunder med den el de efterfrågar.

TT: Vilka är det som kommer att drabbas?

Det vet vi inte i dagsläget.

Energiminister Anders Ygeman (S) håller med om att Sverige skulle ha behövt en större utbyggnad av överföringskapaciteten eftersom befolkningen vuxit och den ekonomiska tillväxten varit god. Men ingen ska behöva vara rädd för kaos på svensk elmarknad, tycker han.

Nej, vi har stora överskott på el. Det har under de senaste två och ett halvt åren fattats investeringsbeslut i ny elproduktion för över 60 miljarder kronor. Däremot finns en politisk debatt med ett väldigt högt tonläge. Där tror jag att man ska ta den debatten med ro, säger han till TT.

Energiministern har stora förhoppningar på nätkoncessionsutredningen, som nu ska presentera förslag på åtgärder för att skynda på elnätsutbyggnaden. Dessutom hoppas han att alla inblandade i elnätutbyggnaden – Svenska kraftnät, kommunerna, länsstyrelserna och regeringskansliet – ska öka tempot.

Vi har tidigare sett ett antal kommuner som har hindrat elnätsutbyggnaden och som nu klagar på att de får för lite eltillförsel. Vi måste se till att få ett gemensamt ansvarstagande för att få ner de här ledtiderna.

Kraftvärmeverk stängs

I södra Sverige kompliceras situationen ytterligare av energikoncernen Eons beslut att lägga ner ett kraftvärmeverk i Malmö med hänvisning till det man kallar "en chockhöjning av kraftvärmeskatterna", ett förslag som fanns med i vårbudgeten. Skatten gör att den typen av elproduktion blir olönsam, enligt Eon.

Ygeman vägrar att kalla detta för en skattehöjning, han ser det som en "avskaffad subvention", och han ser inget stundande hot för akut elbrist i södra Sverige.

Vi ska se till att även Pågen ska kunna bygga ut sin brödproduktion, men vi ska lösa de här olika problemen i tur och ordning. Det är klart att även Pågen ska kunna expandera i södra Sverige.

Annons

Annons

Annons