Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Bioflygbränsle tankas på flera svenska flygplatser

Stockholm Arlanda Airport. Foto: Brendan Austin.
Stockholm Arlanda Airport. Foto: Brendan Austin.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 jun 2019

Från och med den 5 juni och under några dagar kommer bioflygbränsle att tankas på flera av Swedavias flygplatser, däribland Stockholm Arlanda Airport. Flygplatserna är därmed några få i världen att tanka bränslet, som kraftigt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Satsningen är den del av Swedavias strategi för att verka för flygbranschens klimatomställning och ett fossilfritt flyg 2045.

Sedan 2016 köper Swedavia årligen bioflygbränsle för den mängd som förbrukas för bolagets tjänsteflygresor, motsvarande cirka 450 ton.

– Att kunna flyga miljömässigt hållbart är en förutsättning för att flyget som transportslag även i framtiden ska kunna knyta ihop Sverige och Sverige med världen. Bioflygbränsle är ett av verktygen som kommer att ta oss dit, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Årets leverans av bioflygbränsle är framställt av använd frityrolja av den finska producenten Neste. Bränslet blandas in med traditionellt flygbränsle och tankas på Stockholm Arlanda Airport, Malmö Airport, Umeå Airport och Åre Östersund Airport. Senare i juni får även Göteborg Landvetter Airport en leverans. Den största delen av årets leverans tilldelas Stockholm Arlanda Airport.

Fakta Swedavias miljöarbete och mål

 • Swedavias egna verksamhet på alla tio flygplatser ska vara fossilfri 2020, vilket nås bland annat genom satsning på förnybara drivmedel, elektrifiering av markfordon och arbetsredskap och genom bioflygbränsle.
 • 2025 ska fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser vara fossilfritt.
 • Flygbranschen har enats om en färdplan om fossilfrihet, inom ramen för Fossilfritt Sverige, med målsättning att det svenska inrikesflyget ska bli fossilfritt 2030 och utrikesflyget 2045, i linje med internationella klimatmål. Detta ska nås via energieffektivisering, förnybara flygbränslen och elektrifiering.
 • Swedavia köper bioflygbränsle för bolagets tjänsteresor som motsvarar 450 ton bränsle årligen.

Fakta leverans av bioflygbränsle

 • Det levererade bioflygbränslet är tillverkat av använd frityrolja och har producerats av Neste i Finland. Därefter har det raffinerats i Belgien och skeppats med båt till Gävle där bränslet blandas och testas. Från Gävle har leveransen till Stockholm Arlanda transporterats med tåg och till övriga flygplatser med tankbil.
 • Inblandningsgraden av det förnybara fossila bränslet är 36 procent. Högsta tillåtna inblandningsgrad av fossilfritt flygbränsle är i dagsläget 50 procent.
 • Den totala leveransen är på 450 ton vilket motsvarar koldioxidutsläppen från ca 1500 flygresor tur och retur Stockholm – New York eller 10 000 flygresor tur och retur Stockholm – Luleå.
 • Stockholm Arlanda Airport får majoriteten av bränslet, cirka 270 ton.
 • Göteborg Landvetter Airport får cirka 45 ton bränsle
 • Åre Östersund Airport får cirka 45 ton bränsle
 • Umeå Airport får cirka 45 ton bränsle
 • Malmö Airport får cirka 45 ton bränsle
 • Swedavia köper bränslet av Air BP som är ny leverantör för i år.

Annons

Annons

Annons