Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Wärtsilä och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet samarbetar kring förnybar energi

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, som är ett så kallat öppet universitet, erbjuder flera olika vetenskapliga discipliner inklusive produktion och lagringsteknik utan också förändringar i efterfrågan från industri- och transportsektorn. Foto: LUT
Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, som är ett så kallat öppet universitet, erbjuder flera olika vetenskapliga discipliner inklusive produktion och lagringsteknik utan också förändringar i efterfrågan från industri- och transportsektorn. Foto: LUT
Publicerad av
Markku Björkman - 28 maj 2019

Teknologikoncernen Wärtsilä och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT har ingått ett forskningsavtal om strategisk modellering av elkraftsystem med syftet att förstå och utveckla energisystem i en riktning mot 100 procent förnybar energi. Avtalet undertecknades i mars.

Avtalet omfattar samarbete i detaljerad modellering av energisystem i den globala energisektorns brytningstid. Enligt avtalet kommer LUT-universitetets forskningsgrupp för solenergi att stöda Wärtsiläs utvecklingsarbete inom detta område, bland annat genom att ge tillgång till LUT-universitetets databas om elkraftsystem.

Arbetet har fokuserat på att förstå värdet av flexibla elproduktionsteknologier och rollen för olika energiproduktions- och lagringsteknologier för att uppnå elsystem som till 100 procent kan utnyttja förnybara energikällor.

LUT-universitetets forskarteam, som leds av professor i solekonomi Christian Breyer, har ägnat sig åt världsledande forskning i modellering på timnivå av energisektorns brytningstid. Denna forskning omfattar inte endast elproduktion och lagringsteknik utan också förändringar i efterfrågan från industri- och transportsektorn samt städer.

Grunden för forskningen är att visa en ekonomiskt möjlig väg till ett koldioxidneutralt globalt energisystem fram till 2050, med elektricitet som den största energikällan. Genom att kombinera detta arbete med Wärtsiläs verksamhet förväntas forskningen nå en ny högre nivå.

 

Annons

Annons

Annons