Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Internationellt pris för förnybar diesel 

Nestes pilotanläggning för produktion av mikrobiell olja vid raffinaderiet i Borgå i Finland. Pilotanläggningen,som var den första i sitt slag i Europa, producerar mikrobiell olja som används i tillverkningen av förnyelsebara bränslen från avfall. Foto: Neste
Nestes pilotanläggning för produktion av mikrobiell olja vid raffinaderiet i Borgå i Finland. Pilotanläggningen,som var den första i sitt slag i Europa, producerar mikrobiell olja som används i tillverkningen av förnyelsebara bränslen från avfall. Foto: Neste
Publicerad av
Markku Björkman - 27 nov 2018

Ett av Nestes forskarteam tilldelades nyligen det internationellt priset "The Eric and Sheila Samson Prime Minister's Prize for innovation in alternative fuels for transportation", som delas ut i samband med en årlig konferens för smarta mobilitetslösningar i Tel Aviv, skriver Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

– Nu har vi fått ett tungt vägande internationellt erkännande och jag tycker att vårt förhållande till miljörörelserna är på en utmärkt saklig nivå i dag, säger koncernens teknologidirektör Lars Peter Lindfors.

Neste har ända från första början använt uteslutande palmolja som är certifierad enligt hållbarhetscertifieringen RSPO, som WWF tog initiativ till 2004.

Nestes raffinaderi för förnybar diesel i Singapore står för två femtedelar av koncernens produktion. Lika mycket tillverkas i Rotterdam medan resten görs i Sköldvik i Finland, skriver HBL.

När Neste började raffinera olja i Finland hade bolaget ingen egen oljeutvinning i bakfickan, just det som alltid gett de stora oljebolagen deras huvudsakliga vinster. 

I stället importerades den billigaste råoljan som fanns tillgänglig, huvudsakligen från dåvarande Sovjetunionen. Oljan var oftast av låg kvalitet, men raffinerades till högklassiga bränslen.

Processen att utveckla allt högklassigare produkter av allt sämre råvaror fortsätter än i dag, då Neste har utvecklat sin raffineringskompetens till att omvandla avfall till förnybar dieselolja som på alla sätt motsvarar vanlig diesel.

Under 2017 såldes cirka 500 elbilar I Finlan jämfört med drygt 220 året innan. Ökningen var massiv i procent räknat, men andelen mikroskopiskt liten sett till den totala nybilsförsäljningen på ungefär 119 000 personbilar.

– När det gäller PFAD har vi som första företag i världen satt upp målet att allt vi använder ska vara spårbart hela vägen till de enskilda palmoljeplantagerna år 2020. Det ställs stränga krav på spårbarheten gällande råvaror för förnybara bränslen. Så är det inte inom mat- och läkemedelsproduktion trots att de står för närmare 95 procent av användningen av palmolja, säger Lindfors, till HBl.

Ett annat argument mot förnybar diesel är att produktionen är energikrävande, en sak som senast kom fram i en expert- och politikerpanel under bilmässan Auto 2018. Enligt Lindfors är koldioxidutsläppen dock endast omkring 10 procent av motsvarande utsläpp från konventionell diesel då produktionen räknas in i ekvationen.

– I klartext innebär det att en Euro 6d Temp dieselbil med koldioxidutsläpp på 150 g/km enligt den nya utsläppsmätningen WLTP egentligen släpper ut endast 15 g/km koldioxid per kilometer, säger han.

Det är enligt Lindfors mycket mindre än en elbils utsläpp, men ändå får en dieselbil som använder förnybar diesel inga fördelar av att den är så gott som fossilfri.

– Jag vill absolut inte ställa olika motorer och energiformer mot varandra, alla behövs på vägen mot ett så fossilfritt samhälle som möjligt. I dag kan inte hela världens bilar köra på förnybar diesel eller biogas, lika lite som elbilarna erövrar personbilsmarknaden med den nuvarande batteritekniken och de råvaror som krävs vid batteritillverkningen, säger Lindfors, till HBL.

I stället är Neste med i en kapplöpning för att hitta allt billigare råvaror som bolaget kan göra förnybar diesel och även förnybart flygbränsle av.

Annons

Annons

Annons