Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Siemens möter framtiden

Mats Flenhagen, Divisionschef Siemens AB Power och Gas Norden. Foto: Siemens AB
Mats Flenhagen, Divisionschef Siemens AB Power och Gas Norden. Foto: Siemens AB
Publicerad av
Jessica - 02 nov 2017

ANNONS
I takt med att energiproduktionen blir allt mer decentraliserad, blir beslut kring hantering och styrning av elnätet allt mer komplexa. Samtidigt ökar världens energianvändning stadigt. Utmaningarna kräver nytänkande lösningar – en kombination av både fysisk och digital teknik som täcker hela energins värdekedja. Siemens energiportfölj sträcker sig från det senaste inom kompressorer, turbiner och generatorer till virtuella kraftverk, smart näthantering och innovativa lagringslösningar. 

Som ett av världens största företag inom energi, industri och infrastruktur har Siemens samlat en unik global kunskapsbank. Siemens har funnits i Sverige i snart 125 år och i Finspång i över 100 år.

– Vi har en väldigt lång tradition och är en känd spelare på marknaden i Sverige. Vår styrka inom turbinverksamheten är att vi har en stor installerad ångturbinflotta i Sverige och även en gedigen serviceorganisation som kan serva de turbiner som finns i Sverige. På så sätt skapar vi en unik situation där vi konkurrerar bland de svenska projekten med en komplett serviceorganisation nära kunden. Vi satsar på våra kundrelationer och ett nära samarbete, säger Mats Flenhagen, Divisionschef Siemens AB Power & Gas Norden.

Ång- och gasturbiner

Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång är en stor del av Siemens i Sverige inom energisegmentet. Idag är Finspång uppdelat på två ben: utveckling och tillverkning av gasturbiner samt service av gas- och ångturbiner, generatorer och värmepumpar.

– Vi kan stoltsera med att Siemens har det bredaste sortimentet av ångturbiner idag, från de mindre turbiner där vi använder standardprodukter samt större turbiner där vi gör väldigt mycket kundanpassningar.

Cirkulär service

– Vi kan erbjuda en service längs med hela livscykeln. Detta tack vare att vi har allt från ren tillverkning till forskning och utveckling samt eftermarknad in house. På så sätt kan Siemens, som har en organisation som är kundfokuserad snarare än produktfokuserad, erbjuda en unik tjänst, med en snabb återföring till kunderna där justerings- och optimeringsprocessen är smidig.

Remote Diagnostic System och MindSphere
Digitala kommunikationslösningar är en stor del av Siemens digitaliseringsarbete för att möta framtidens behov. Med samtliga Siemens-turbiner följer ett så kallat RDS system (Remote Diagnostic System) och instrumentering. Det möjliggör direkt uppkoppling och tillgång till driftinformation i realtid.

– På så sätt kan vi över telefonen ge direkta råd om vad som behöver göras. Det spar värdefull tid för kunden och för oss, speciellt då vi sitter på unik information från en global maskinflotta som möjliggör att vi kan se om vi har liknande beteende på samma maskintyp hos någon annan kund.

– Vi använder digitalisering som verktyg, både inom vår egen verksamhet och som rena tjänster till våra kunder. Bland annat genom MindSphere, som är ett öppet operativsystem för IoT (Internet of Things) som Siemens nyligen lanserat.

Stora värmepumpar
Dessa värmepumpar producerar i första hand fjärrvärme men också fjärrkyla. I Stockholm sker en stor del av fjärrvärmeproduktionen med värmepumpar. Siemens servar merparten av dessa och ser en framtida möjlighet med nya anläggningar med värmepumpar.

– Med det låga elpriset som vi idag har i Norden ser vi stora möjligheter och ett intresse av att nyinvestera i värmepumpar för både fjärrvärme och fjärrkyla. På Siemens tittar vi just nu på möjligheten med värmepumpar anpassade för dagens fjärrvärmenät, men också högtemperatur-värmepumpar som passar bättre för industriella kunder. Istället för att använda en panna så kan en värmepump användas för att producera ända upp till 160-170 grader.

 

Några av Siemens aktuella projekt: 

SCA Östrand Helios

Ångturbin: SST-800

El: 124 MWe

Ångtryck: 106 bar

Ångtemp: 515 °C

Order: Maj 2016

Kommersiell drift: Juni 2018

E.ON Högbytorp

Ångturbin: SST-400

El: 29,5 MWe

Värme: 65 MW th

Ångtryck: 50 bar

Ångtemp: 420 °C

Order: Mars 2017

Kommersiell drift: December 2019

 

Stora Enso Hylte bruk

Ångturbin: SST-400

El: 11,5 MWe

Ångtryck: 3,2 bar

Ångtemp: 140 °C

Order: Maj 2017

Kommersiell drift: Oktober 2018

 

 

Kontakt: 

Mats Flenhagen Siemens AB Divisionschef Power & Gas Norden

Slottsvägen 2-6

SE-612 83 Finspång, Sverige

Tel.: +46 8 728-1575

Mobil: +46 70 2495485

mailto:mats.flenhagen@siemens.com

www.siemens.se

www.siemens.com/ingenuityforlife

 

 

Annons

Annons

Annons