Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Nya krav, nya möjligheter

Kamstrups två olika system för mätning, avläsning och analys kan köras var för sig eller kombineras. Bild: Kamstrup
Kamstrups två olika system för mätning, avläsning och analys kan köras var för sig eller kombineras. Bild: Kamstrup
Har du fokus på att inte bara att samla in, utan också på vilket värde du kan få ut av data och ökad digitalisering? Bild: Kamstrup
Har du fokus på att inte bara att samla in, utan också på vilket värde du kan få ut av data och ökad digitalisering? Bild: Kamstrup
Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup. Foto: Kamstrup
Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup. Foto: Kamstrup
Publicerad av
Jessica - 02 nov 2017

ANNONS

I samarbete med Nordisk Energi. 

Det är snart dags för energibolagen att investera för framtiden och fatta strategiska beslut. Ska el, fjärrvärme och vatten använda individuella lösningar, med riktad datahantering och analysfunktionalitet, eller ska allt hanteras i ett enda system?Andra generationens smarta mätplattformar öppnar upp för båda alternativen.

Regleringen på elområdet, med kulmen i 2009, gjorde att system för avläsning av elmätare utvecklades snabbt. Några energibolag valde att tänka el, värme och vatten tillsammans, andra valde individuella lösningar. Nu när andra generationens avläsningssystem snart ska installeras, på grund av nya krav, är det mer aktuellt än någonsin att tänka över hur energibolaget vill gå vidare.

– Att hantera el, fjärrvärme och vatten i en och samma plattform är inte något problem. Men oavsett vilken lösning energibolaget väljer är det väsentliga att få ut mest möjliga värde av det system som köps in, säger Steen Schelle Jensen, Head of Product Management på Kamstrup och betonar att det inte enbart handlar om att samla in mätvärden, utan i högre grad om att analysera och använda mätvärdena för ökad digitalisering.  

Ny generation kombinationssystem

För den som vill verka som ett multienergibolag, eller som vill samarbeta med andra bolag, finns en helt ny generation kombinationssystem från Kamstrup. Det består av två etablerade system: READy för vatten och värme och OMNIA för elektricitet. Kombisystemet läser av och tar hand om data från smarta el-, vatten- och värmemätare och säkrar att samtliga mätvärden kan visas och analyseras i system som är mätningsinriktade på värme, vatten och el. På det sättet får kunden ut fullt värde av sin investering.

– READy och OMNIA kan bli till ett. Värdena samlas in via elmätaren i OMNIA och kopplas ihop med READy, så att de personer som arbetar med de olika områdena på energibolaget får exakt de uppgifter och det användargränssnitt de behöver, säger Steen som menar att kombisystemet har stor potential.

– Det finns ett värde i att dela infrastrukturen och därmed sänka kostnaderna för insamling. Men, som sagt, det är viktigt att ett insamlingssystem inte enbart samlar in de mest nödvändiga uppgifterna utan att det också utnyttjar de möjligheter som de nya intelligenta mätarna ger – särskilt när det gäller analys.

Lagkravet om fjärrarvlästa elmätare innan 2020 blev det som fick den danska elleverantören RAH Service att gå från tanke till handling. För fem år sedan började RAH installerade och använda en plattform för smart grid från Kamstrup. Idag ingår nio medlemmar och några mindre bolag i multienergibolaget MV-gruppen och alla drar fördel av den gemensamma plattformen. 193 000 mätpunkter fjärravläses och allt är samlat i ett intelligent system som hanterar samtliga försörjningsformer och levererar stora mängder driftsdata till de nio bolagen som äger infrastrukturen gemensamt. 

Steen betonar att OMNIA och READy är två flexibla system som inte begränsar kunden på något sätt.

– Det kan vara vissa saker som det inte finns stöd för på el-sidan – tryckmätare till exempel. Då kan man exportera mätvärden från OMNIA till READy och koppla dessa sensorer till READy direkt. 

Ytterligare fördelar med Kamstrups nya kombisystem är att värme/vatten och el-sidan inte behöver vänta på varandra, utan kan börja agera på var sitt system för att senare koppla ihop dem. Energibolag kan också sälja systemet till vattenbolag som en tjänst.

 

Fakta OMNIA och READy
READy för vatten och värme och OMNIA för elektricitet är två kombinationssystem från Kamstrup. Systemen läser av och tar hand om data från smarta el-, vatten- och värmemätare och säkrar att samtliga mätvärden kan visas och analyseras i system som är mätningsinriktade på värme, vatten och el.
Systemen kan också kopplas ihop till ett. Värden samlas in via elmätaren i OMNIA och kopplas ihop med READy, så att de personer som arbetar med de olika områdena på energibolaget får exakt de uppgifter och det användargränssnitt de behöver från respektive del.

 

Kontaktuppgifter:
Steen Schelle Jensen, Head of Product Management, Kamstrup A/S
ssj@kamstrup.com
www.kamstrup.com
Kontor: +45 89 93 11 91
Mobil: +45 60 35 50 00

Annons

Annons

Annons