Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Vattenkraft

Fortsatt ökning av förnybar energi

Tillförseln av förnybar energi till det svenska energisystemet fortsätter att öka, och den största procentuella ökningen har skett inom vindkraft. Samtidigt minskade den slutliga energianvändningen inom industrin och hushållen. Detta framgår av Energimyndighetens statistik över årliga energibalanser för 2014.