Mötesplatsen för dig inom energibranschen, aug, 18 2017
Senaste Nytt

Vattenkraft

Foto: Swedac
Foto: Swedac

Skärpta mätningsregler av radioaktiva ämnen i dricksvatten

Svenska vattenverk måste förhålla sig till skärpta regler kring hur man ska mäta radioaktiva ämnen i dricksvatten. Men det ska inte finnas några ackrediterade företag i Sverige som kan utföra mätningarna, utan vattenverken måste vända sig utomlands, skriver Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Det skandinaviska dricksvattnet ska vara känt som ett av de bästa i världen, men det finns ändå en risk för förhöjda halter av radioaktiva ämnen i det, då bakgrundsstrålningen i berggrunden är relativt hög på flera håll, skriver Swedac.

Foto: CC0 Creative Commons/pixabay
Foto: CC0 Creative Commons/pixabay

Tidig vårflod i nordöstra och västra Europa

Europeiska vattendrag har varit med om en förskjutning i fråga om tidpunkten för det högsta vattenflödet, rapporterar Vetenskapsradion/Sveriges Radio. Vattenflödet under ett år har alltså förskjutits i tid de senaste 50 åren. Vårflödena i delar av nordöstra och västra Europa kommer i vissa områden flera veckor tidigare än på 60-talet.

Annons