Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 28 2017
Senaste Nytt

Vattenkraft

Foto: Ekom AB
Foto: Ekom AB

Överklagan kring ökad vattenavledning får avslag

Mark- och Miljööverdomstolen (MöD) har gett ett avslag på Kammarkollegiets och Länsstyrelsen i Västernorrlands läns överklagan av Mark- och Miljödomstolen tidigare dom angående ökad vattenavledning genom turbinerna vid Långbjörns och Lasele kraftstationer i Ångermanälven.

Anledningen till överklagan ska bland annat ha varit att Kammarkollegiet (KK) och Länsstyrelsen menade att dessa anläggningar var en synnerligen olämplig plats att utvinna mer elproduktion.

Foto: Energiforsk
Foto: Energiforsk

Kostnader för vattenkraften lanseras i ny rapport

Energiforsk lanserar en rapport som ska visa en färsk sammanställning av kostnaderna för anläggningsarbeten inom vattenkraften – genom projektet Anläggningskostnadsindex för vattenkraft.

Bland annat finns en sammanställning av kostnader för berg-, jord- och betongarbeten samt för mekanisk och elektrisk utrustning inom vattenkraften.

Ett aktuellt index publiceras två gånger om året, skriver Energiforsk, för hur stor anläggningskostnaden är för ett vattenkraftverk. Det är en hjälp för energibolagen att bedöma kostnadsnivån för olika typer av arbeten i kraftstationerna.

Annons