Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 25 2017
Senaste Nytt

Vattenkraft

Foto: SMHI/MyNewsDesk
Foto: SMHI/MyNewsDesk

Vanligare med låga vattennivåer i framtiden

SMHI har gjort nya beräkningar som ska visa att bland annat Vättern och Hjälmaren kommer att få betydligt varmare vatten samt att det blir vanligare med låga vattennivåer i framtiden. I två nya rapporter från SMHI redovisas resultat från klimatberäkningar för sjöarna, bland annat med analyser för vattentemperaturen i Hjälmaren.

– Det är första gången som den framtida vattentemperaturen beräknas för Hjälmaren. Resultaten visar på en uppvärmning på mellan en och två och en halv grad till slutet av seklet, jämfört med idag, säger Anna Eklund, hydrolog SMHI.

Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/AngelinaRivera
Foto: CC0 Public Domain/Pixabay/AngelinaRivera

200 miljoner satsas på att förebygga torka

Regeringen presenterar en satsning om 200 miljoner på att förbygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna. Detta bland annat på grund av fjolårets och årets låga grundvattennivåer vilka ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kan bli allt vanligare, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Grundvatten påverkar dricksvattenförsörjningen, jord- och skogsbruk, industri och turism. Samt förutsättningarna för växter och djur.

Annons