Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 23 2017
Senaste Nytt

Vattenkraft

Goldisthal pumpkraftverk ligger i östra delen av tyska förbundslandet Thüringen vid floden Schwarza. Kraftverket togs i drift 2003–2004 och är ett av de största och modernaste kraftverken i sitt slag i Europa med en effekt på 1 053 megawatt. Foto: Vattenfall
Goldisthal pumpkraftverk ligger i östra delen av tyska förbundslandet Thüringen vid floden Schwarza. Kraftverket togs i drift 2003–2004 och är ett av de största och modernaste kraftverken i sitt slag i Europa med en effekt på 1 053 megawatt. Foto: Vattenfall

En renässans för vattenkraften

Den globala vattenkraftens marknadsvärde förväntas öka från 70,9 miljarder dollar år 2017 till 86,2 miljarder dollar år 2025, skriver institutet för globala marknadsanalyser, Global Data.

Kina, Brasilien och Indien samt flera andra tillväxtländer kommer enligt Global Data att investera i ett stort antal nya anläggningar och vattenkraftverk under de närmaste åren.

Politiskt stöd och miljöhänsyn för ren energiproduktion är viktiga faktorer som påverkar den globala vattenkraftmarknaden. Den kommer att påverkas av de hållbara utvecklingsmål, som antogs nyligen av FN.

Acksjödammen. Foto: Fortum
Acksjödammen. Foto: Fortum

Fortum genomför miljöförbättrande åtgärder vid Acksjödammen

 

Fortum ska tillsammans med länsstyrelsen i Värmland genomför biotopförstärkande åtgärder i Acksjön och Acksjöälven, bland annat genom att riva ut Acksjödammen.

Acksjödammen är placerad där Acksjön mynnar ut i Acksjöälven, i Hagfors kommun. Dammen ägs av Fortum, och fungerar som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven. Dammens funktion som reglerdamm är inte betydande för det svenska energisystemet, enligt Fortum, så området lämpar sig för miljöförbättrande åtgärder.

Annons

Kalmar Vatten rustar upp

Torrt klimat bär med sig utmaningar

Ett väldigt torrt klimat har bland annat lett till att Kalmar Vatten tvingats dra en helt ny vattenl...