Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Vattenkraft

Foto: Energimyndigheten
Foto: Energimyndigheten

”Vattenkraften spelar en nyckelroll som reglerkraft i elsystemet”

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, Hållbar Vattenkraft - HåVa. Programmet är brett och samlar stora delar av myndighetens insatser inom området vattenkraft.

I omställningen till helt förnybart elsystem år 2040 måste andelen förnybar elproduktion öka i det svenska energisystemet, skriver Energimyndigheten och menar att det därför ställs allt hårdare krav på vattenkraften i dess roll som planerbar och reglerbar kraftkälla. Samtidigt kan högre miljökrav påverka både elproduktion och reglerkapacitet.

Rapportframsidesbild: Kvarndammarna i Lövsjöbäcken. Foto: Per Sander.
Rapportframsidesbild: Kvarndammarna i Lövsjöbäcken. Foto: Per Sander.

Svenskt Vatten lyfter vattenförsörjningsplaner med hållbarhetsindex

Svenskt Vatten lanserar sin senaste rapport med titeln: Verktyg för måluppföljning i regionala vattenförsörjningsplaner med hållbarhetsindex som utgångspunkt.

Medverkande författare är: Per Sander, Ramböll; Lena Blom, Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten; Joanna Friberg och Lars Heineson, Göteborgsregionens kommunalförbund; Erik Kärrman och Annika Malm, RISE Research Institutes of Sweden.

Annons