Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 25 2017
Senaste Nytt

Solenergi

Solcellsanläggningen i Bostorp. Foto: Johanna Wallin, Energikontor Sydost.
Solcellsanläggningen i Bostorp. Foto: Johanna Wallin, Energikontor Sydost.

Solceller i Blekinge ökade med 74 procent 2016

Energikontor Sydost har genom en kartläggning av solceller i Blekinge för år 2016 kunnat visa att antalet installerade solceller har ökat med 74 procent från föregående år.

Antalet anläggningar ökar i alla Blekinges kommuner. Vid slutet av 2016 fanns 212 solcellsanläggningar i Blekinge med en sammanlagd effekt på 3,3 megawatt, vilket är en ökning med 74 procent jämför med året innan.

Elproduktionen från solceller i Blekinge uppgår till ungefär 3,3 miljoner kilowattimmar, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 600 familjer (5 500 kWh per hushåll).

Foto: Ercan Aygun
Foto: Ercan Aygun

Vätgasutvinning med hjälp av solenergi

Forskare vid University of Cambridge har lyckats få fram en teknik som möjliggör utvinning av vätgas från biomassa med hjälp av solenergi, skriver CNBC.

Enligt forskarna kunde lignocellulosa – en komponent i biomassa från växter – enbart göras om till väte via en förgasningsprocess som använder höga temperaturer.

Men den nya tekniken tillsätter katalytiska nanopartiklar till alkaliskt vatten innehållande biomassa. När proceduren sedan utsattes för ett solliknande ljus skulle resultatet ha pekat på gynnsamma förhållanden för att omvandla biomassa till gasformigt väte.