Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 26 2017
Senaste Nytt

Solenergi

Foto: Wim Hertog
Foto: Wim Hertog

Regeringen lämnar proposition om förändring av energiskatt på solel

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag om förändring av lagen om skatt på energi. Detta för att fortsätta med att ge solelen bästa möjliga villkor.

Regeringen föreslår att skatten sänks från 29,5 till 0,5 öre/kilowattimmar för aktörer som framställer och förbrukar förnybar el på samma ställe men där elen inte omfattas av dagens undantag från skatteplikt. Förslaget gäller de som har flera mindre anläggningar som tillsammans uppgår till 255 kilowatt eller mer.

Ändringen föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2017.

Bild från invigningen av Solar Park. Foto: Solar Park ekonomisk förening
Bild från invigningen av Solar Park. Foto: Solar Park ekonomisk förening

Solar Park i Helsingborg nu invigd

 

Placeringen vid återvinningsanläggningen är strategisk och en rejäl utbyggnad väntas. Söder om Solar Park pågår sluttäckningen av en tidigare deponi. Så snart den är klar och godkänd av Länsstyrelsen kan arbetet med den andra etappen starta på allvar.

– Det är ett stort område på en södersluttning, gammal deponi, som inte går att använda till något annat. Här planerar vi för en utbyggnad som kommer att kunna ge 2 000 kilowatt, alltså åtta gånger så mycket som etapp 1, berättar Ann-Sofie Lindqvist, projektledare för Solar Park ekonomisk förening.

Annons