Iveco levererar 37 CNG-bussar till Beltrame http://www.energinyheter.se/20190215/20907/iveco-levererar-37-cng-bussar-till-beltrame Fri, 15 Feb 2019 15:36:10 +0000 Markku Björkman 20907 at http://www.energinyheter.se Nybyggd idrottshall drivs med bergvärme och värmepumpar http://www.energinyheter.se/20190214/20906/nybyggd-idrottshall-drivs-med-bergvarme-och-varmepumpar Thu, 14 Feb 2019 17:12:12 +0000 Sanna Kesselfors 20906 at http://www.energinyheter.se Solelkommissionen vill tillåta interna solnät mellan flerbostadshus http://www.energinyheter.se/20190214/20905/solelkommissionen-vill-tillata-interna-solnat-mellan-flerbostadshus Thu, 14 Feb 2019 16:57:53 +0000 Sanna Kesselfors 20905 at http://www.energinyheter.se 2018 års elpris högst sedan 2010 http://www.energinyheter.se/20190214/20904/2018-ars-elpris-hogst-sedan-2010 Thu, 14 Feb 2019 08:07:22 +0000 Sanna Kesselfors 20904 at http://www.energinyheter.se LNG-isbrytaren Polaris bunkrade i Björneborg och Torneå http://www.energinyheter.se/20190214/20903/lng-isbrytaren-polaris-bunkrade-i-bjorneborg-och-tornea Thu, 14 Feb 2019 07:59:52 +0000 Sanna Kesselfors 20903 at http://www.energinyheter.se Göteborgs Stad bygger unik gymnasieskola http://www.energinyheter.se/20190213/20902/goteborgs-stad-bygger-unik-gymnasieskola Wed, 13 Feb 2019 19:47:19 +0000 Sanna Kesselfors 20902 at http://www.energinyheter.se IKEA storsatsar på vindkraft http://www.energinyheter.se/20190213/20901/ikea-storsatsar-pa-vindkraft Wed, 13 Feb 2019 15:02:09 +0000 Sanna Kesselfors 20901 at http://www.energinyheter.se Malmö minskade de lokala utsläppen av koldioxid 2018 http://www.energinyheter.se/20190215/20900/malmo-minskade-de-lokala-utslappen-av-koldioxid-2018 Wed, 13 Feb 2019 14:44:37 +0000 Sanna Kesselfors 20900 at http://www.energinyheter.se Svensk skog har potential att ersätta fossila beståndsdelar i däck http://www.energinyheter.se/20190213/20899/svensk-skog-har-potential-att-ersatta-fossila-bestandsdelar-i-dack Wed, 13 Feb 2019 08:25:02 +0000 Sanna Kesselfors 20899 at http://www.energinyheter.se Helsingborgs stad vill sälja Öresundskraft http://www.energinyheter.se/20190214/20898/helsingborgs-stad-vill-salja-oresundskraft Tue, 12 Feb 2019 15:40:40 +0000 Sanna Kesselfors 20898 at http://www.energinyheter.se E.ON investerar i ny produktionsanläggning för fjärrvärme http://www.energinyheter.se/20190212/20897/eon-investerar-i-ny-produktionsanlaggning-fjarrvarme Tue, 12 Feb 2019 15:10:33 +0000 Sanna Kesselfors 20897 at http://www.energinyheter.se Start för Klimatdialogen inom fjärrväme http://www.energinyheter.se/20190212/20895/start-klimatdialogen-inom-fjarrvame Tue, 12 Feb 2019 08:02:24 +0000 Sanna Kesselfors 20895 at http://www.energinyheter.se