Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Solenergi mycket populärt i Sverige

Foto: Eric Lindqvist
Foto: Eric Lindqvist
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 sep 2013

Det råder ingen tvekan om att intresset för solkraft är stort och att svenskarna tror på solkraft som en av framtidens energikällor. En färsk Sifo-undersökning visar att 6 av 10 svenskar önskar att de vore självförsörjande på solkraft och fler än 8 av 10 husägare kan tänka sig att sätta upp solpanel på sitt hustak. 

83 procent av Sveriges husägare kan tänka sig att sätta upp solpaneler på taket.Främsta anledningarna är att det är miljövänligt och att man förväntar sig lägre elkostnader.

– Solkraften har en enorm potential i Sverige och vanliga villaägare har en viktig roll att spela i denna utveckling. Det är på svenska hustak som solkraftsrevolutionen kommer äga rum och husägarna ser solkraften som en allt mer naturlig energiinvestering, säger Anna Albinsson, Kundchef på Telge Energi.

Och det har från regeringen tagits initiativ för att uppmuntra småskalig elproduktion från solkraft i Sverige. Energimyndighetens redovisning visar att intresset för stöd till installation av solceller är stort. Ett investeringsstöd ges idag till företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Och ett förslag för att ytterligare gynna mikroproducenterna ligger nu ute på remiss.

– Vi välkomnar alla initiativ som gör det enklare och billigare att installera i solkraft. Men nu är det viktigt att vi får tydliga spelregler. Och med tanke på klimatfrågan har vi inte all tid i världen. Solkraften har lika stor potential i Sverige som i Tyskland, där har man med tydliga spelregler kommit betydligt längre, säger Anna Albinsson.

Statistik från Energimyndigheten visar att 377 miljoner kronor har fördelats i solcellsstöd till länsstyrelserna 2009-2013. Fram till juli har länsstyrelserna beviljat cirka 339 miljoner kronor i stöd. Många redan insända ansökningar ligger dock för beslut hos länsstyrelserna.

 

Annons