Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

SKB får backning på ansökan

Foto: SKB
Foto: SKB
Publicerad av
Peter Höök - 07 mar 2012

Strålsäkerhetsmyndigheten begär att SKB kompletterar slutförvarsansökan med information om hur koppar korroderar i syrgasfritt vatten och vilken betydelse det har för slutförvarets långsiktiga säkerhet. Komplettering begärs då Strålsäkerhetsmyndigheten anser att redovisning saknas i SKB:s ansökan.

Strålsäkerhetsmyndigheten vill nu att SKB kompletterar sin ansökan med en utförligare redovisning av hur korrosion av koppar i syrgasfritt vatten påverkar kopparkapslarnas långsiktiga förmåga att innesluta bränslet. SKB har i sin ansökans säkerhetsredovisning angett att det vetenskapliga stödet för att koppar skulle korrodera i syrgasfritt vatten är svagt och att de försök som genomförts hittills behöver upprepas av andra forskare.

Senast den 20 mars 2012 vill Strålsäkerhetsmyndigheten antingen ha kompletteringarna eller en tidplan för arbetet med att ta fram kompletteringarna.

Annons