Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Förlängt kortstopp på Oskarshamn 2

Foto: OKG
Foto: OKG
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 aug 2011

Kortstoppet på Oskarshamn 2, förlängs fram till den årliga underhållsavställningen som påbörjas den 18 september. Syftet är att säkra krafttillförseln under den kalla perioden i vinter.

Kortstoppet inleddes den 15 augusti i enlighet med turbinleverantörens rekommendation efter en nyvunnen erfarenhet med en gaskombianläggning med en likartad turbin. 

 – De turbininspektioner som hittills genomförts visar inga defekter. Vi har dock tagit ett proaktivt beslut om att genomföra åtgärder i enlighet med turbinleverantörens rekommendationer. Syftet är att minimera risken för produktionsbortfall under vintern och för att vidare försäkra oss om att inga defekter finns, säger Ingemar Engkvist, tf vd på OKG.

Vidare kommer lågtryckturbinernas höljen att lyftas under den förlängda avställningen. Förberedelser inför dessa arbeten pågår och även planeringen inför underhållsavställningen kontrolleras för närvarande.

– Förlängningen av kortstoppet innebär att ingen återstart av Oskarshamn 2 kommer att ske förrän efter underhållsavställningen är klar i mitten av oktober, säger Ingemar Engkvist.

Oskarshamn 1 producerar med full effekt och Oskarshamn 3 producerar med reducerad effekt på grund av vibrationer på turbinen. Utredning pågår för att komma tillrätta med problemet.

Annons