Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Utbyggnad av solel i Sverige

Foto: Lance Cheung
Foto: Lance Cheung
Publicerad av
Jessica Nejman - 13 feb 2017

Inom ramen för forskningsprojektet Utbyggnad av solel i Sverige - möjligheter, utmaningar och systemeffekter vid Energiforsk som pågick februari 2016 - december 2016 har forskare kommit fram till att varför synen på solel skiljer sig mellan kommuner, landsting, byggbolag, fastighetsbolag, energiföretag och myndigheter.

De främsta drivkrafterna för solel ska vara att det är en viktig pusselbit för att bli helt klimatneutral. Men det måste också vara ekonomiskt lönsamt.

De största hindren för nya investeringar är otydlighet vad gäller stöd och regelverk, menar forskarna. Begränsningen i energiskattebefrielsen för den el som man själv konsumerar nämns av alla som det största hindret för en fortsatt utbyggnad, men det finns också de som fortsätter att satsa på solel trots den här begränsningen.

En investering i solel måste också tajmas med renoveringsbehovet av ett tak vilket begränsar takten av installationer på tak, enligt studien.

Forskarna sammanfattar några nyckelfaktorer för en fortsatt expansion av solel:

Minskad administration och krångel

Förbättrad lönsamhet

Långsiktigt stabila regler

Förbättrad lagring och överföring på lång sikt

Annons