Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Kärnkraftinstitutet NEI uppmanar Trump att främja kärnkraften

Publicerad av
Markku Björkman - 04 jan 2017

Samtidigt som Obama-administrationen under de senaste åren påtog sig uppgiften att minska energisektorns utsläpp av koldioxid (CO2), ”pensionerades” flera kärnkraftverk. Detta har enligt det amerikanska Nuclear Energy Institute (NEI) i själva verket ökat landets beroende av fossila bränslen.

Trump har tidigare sagt att han kommer att ta bort alla ”bromsande rättsliga regler” när det gäller utvinning av olja, gas och kol. NEI uppmanar i en promemoria den tillträdande presidenten Donald Trump att främst vidta åtgärder som förbättrar de ekonomiska utsikterna för USA:s befintliga kärnkraftverk och ökar chanserna för byggandet av nya kärnreaktorer.

”Energisektorn har alltid varit en viktig del av den amerikanska regeringens politik”, betonar NEI i institutets promemoria till Trump-administrationen.

- Flera viktiga politikområden behöver omprövas inom den närmaste framtiden och med anledning av kärnkraftens fördelar måste dess status på längre sikt garanteras, skriver NEI.

Myndigheter på alla nivåer bör, enligt NEI, utarbeta grundläggande handlingsprogram med uppmaning till federala myndigheter att samtidigt inhandla även kärnkraft när de köper andra energislag med noll koldioxidutsläpp.

NEI anser att den tidigare administrationens Lag nr.13693 om ”ren luft strategi”, som ålägger den federala regeringen att köpa mer förnybar energi, bör omfatta även kärnkraften.

NEI understryker rockså i uttalandet att det statliga kontrollorganet Federal Energy Regulatory Commission (FERC) måste erkänna befintliga reaktorernas alla de fördelar som deras existens innebär för USA:s elförsörjning.

Annons