Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Eltel vann i finska Marknadsdomstolen

Foto: Eltel
Foto: Eltel
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 mar 2016

Marknadsdomstolen i Finland avfärdar i sitt beslut påståendet om att Eltel överträtt konkurrensreglerna i sin verksamhet för byggande av kraftledningar i Finland. Detta då ärendet anses preskriberat.

Det framgår av ett pressmeddelande från Eltel på onsdagen.

Finska Konkurrens- och konsumentverket hade framställt en påföljdsavgift (bot) om 35 miljoner euro för Eltel. KKV:s påstående om konkurrensöverträdelse berör Eltels verksamhet för byggande och planering av kraftledningar i Finland under åren 2004-2011.

Marknadsdomstolens beslut kan överklagas inom en månad från beslutsdagen.

I samband börsnoteringen i Stockholm åtog sig Eltels säljande aktieägare att tillskjuta ett belopp som inte överstiger 35 miljoner euro för att täcka eventuella böter (exklusive kostnader och eventuella skadeståndskrav från tredje part) som Eltel kan komma att betala med anledning av KKV:s framställning. I händelse av en slutgiltig dom där Eltel åläggs betala böter kommer motsvarande belopp konverteras från escrow-kontot till eget kapital i Eltel.

(SIX News)

Annons