Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Energiewende möjligt endast med massiva subventioner

Tyskt kärnkraftverk i Datteln. Foto: Eon
Tyskt kärnkraftverk i Datteln. Foto: Eon
Foto: Wikipedia/Molgreen
Foto: Wikipedia/Molgreen
Publicerad av
Markku Björkman - 17 dec 2015

Tysklands Energiewende drivs fram med hjälp av massiva subventioner. Förra året betalade tyska hushåll drygt 23 miljarder euro (214 miljarder kronor), vilket motsvarar cirka 6 000 kronor per familj, i så kallade feed-in-tariffer eller tilläggsavgifter på elräkningar som garanterar "ren el" så att producenterna kan täcka sina kostnader.

För ett år sedan ansåg tyska energiomställningens kritiker att Energiewende hade misslyckats. Det var dock en något för tidig dödförklaring. Hittills har den tyska ekonomin ”gått som tåget”. Finansminister, Wolgang Schäuble, har kunnat presentera en balanserad, så kallad nollbudget, trots ökade kostnader på grund av de en miljon flyktingar som har anlänt till Tyskland under 2015.

Kraftigt subventionerad energisektor är främst möjligt i ett land med väl fungerande näringsliv. Förmodligen är det bara Europas ”motor” som har råd med dessa subventioner. Frågan som många tyskar ställer är dock - hur länge? Och hur kommer detta att påverka resten av Europa.

Utfasning av kärnenergi, men framför allt den traditionella användningen av kol för energialstring bidrog till att koldioxidutsläpp faktiskt ökade något från 2009 till 2014 enligt en undersökning.

År 2009 uppgick de tyska koldioxidutsläppen till 910 miljoners ton, varav 357 miljoner från energisektorn. 2014 var siffrorna 912 respektive 355 miljoner ton.

Ökande antal tyska sol- och vindanläggningar bidrar nu till cirka 45 procent av Europas totala elkraft från denna sektor.

Bakom utbyggnaden finns en fast stödtariff som beviljas solcellsägaren för 20 år. Tariffen toppade 2004 med osannolika 57 cent/kWh (5,30 kronor/kWh). För anläggningar som tagits i bruk senare har tariffen gradvis sänkts, i dagsläget till omkring 1 krona/kWh, men genomsnittet kommer länge än att ligga på nivån 3 kronor/kWh.

Subventionerna finansieras inom ramen för en EEG-avgift – i år 6,17 cent/kWh (58 öre/kWh) – som tillsammans med moms läggs på den övriga elkostnaden. Det har dragit upp det tyska elpriset till dagens nivå 29 cent/kWh (2,71 kronor/kWh), inklusive nätavgift, för slutkund.

Resultatet framstår i många tyskars ögon som mindre än optimalt. Även om alstring av solcellel står för 19 procent av Tysklands totala kapacitet, producerar den bara 5 procent av landets elektricitet. För vindkraftens del är siffrorna 18 procent respektive 8 procent. Däremot står brunkol, som har hög CO2-utsläpp vid förbränning, för 12 procent av installerad kapacitet men för 25 procent av elproduktionen.

I fjol överfördes genom EEG-avgiften 21,4 miljarder euro, mosvarande 200 miljarder kronor, i stöd till producenterna av förnybar el, varav solcellsägarna fick 10,2 miljarder euro. Beloppet väntas öka fram till 2023, då effekten börjar märkas av att 20 år gamla anläggningar fasas ur stödsystemet.

Största delen av solcellselen är befriad från EEG-avgiften, och energiintensiv industri betalar bara en mindre del av den. I stället landar bördan på de hushåll som inte äger solceller eller andra källor av förnybar el.

– Satsningen på solceller gav till att börja med tyska tillverkare ett försprång, i ett stadium var sju av de tio största solcellsföretagen tyska. I dag har alla sju konkursat eller köpts upp, säger Harry Wirth på Fraunhofers institut för solenergisystem. 

Han förklarar också att de tyska företagen ”dramatiskt har förlorat marknadsandelar som följd av beslutsam industripolitik i Asien”.

Enligt energiomställningens kritiker framstår vind- och solbranschen med dess höga kostnader och ojämna leveranser två ytterst oberäkneliga ersättare för kol - och gasdrivna kraftverk. I Italien och Spanien har uppbyggnaden och utvecklingen av vindkraft och solenergi nästan helt avstannat efter att ha nått cirka 25 procent av den totala energiförsörjningen.

Dessa länder har inte råd att subventionera ytterligare expansion och kraftbolagen är inte övertygade om dessa källor kan ersätta effektiv, pålitlig traditionell produktion. Storbritannien har beslutat att istället stävja ytterligare uppbyggnad av vind och sol med nedskärningar av subventioner.

Annons