Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Nästa generations bränsleceller utvecklas i Finland

Nästa generations bränsleceller skulle till exempel kunna användas för att producera elektricitet och värme med hjälp av metangas från reningsverk. Foto: RGBStock.com
Nästa generations bränsleceller skulle till exempel kunna användas för att producera elektricitet och värme med hjälp av metangas från reningsverk. Foto: RGBStock.com
Publicerad av
Alarik Haglund - 30 nov 2015

Vid Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland utvecklas en ny generation långlivade bränslecellssystem, som enligt forskarna kommer att leda till energieffektiva och kommersiellt gångbara tillämpningar.

System som genererar elektricitet och värme med låga utsläpp genom att använda sig av bränsleceller har hittills begränsats av kort livslängd och höga kostnader. Projektet INNO-SOFC, som finansieras av EU och bedrivs av VTT, har därför som mål att fördubbla livslängden och halvera kostnaderna för bränslecellssystem.

Det nya bränslecellssystemet, som utvecklas av VTT i samarbete med det finska företaget Elcogen och andra europeiska samarbetspartners, kommer att ha en effekt på 50 kilowatt, en verkningsgrad på 60 procent för elproduktion och en total verkningsgrad på 85 procent. Det kommer dessutom att generera vanlig växelström och det kommer att kunna användas för en rad olika tillämpningar. Till exempel kommer det att kunna användas för att producera elektricitet och värme med hjälp av metangas som framställs av biomassa vid avloppsreningsverk och biogasanläggningar.

Jämfört med konkurrerande system, som till exempel generatorer som drivs av förbränningsmotorer, har bränslecellssystem hög verkningsgrad, låga utsläpp och låga buller och vibrationsnivåer.

- De företag som deltar i projektet kan förvänta sig att dra nytta av nya konkurrenskraftiga produkter och effektiva värdekedjor. Samtidigt bidrar vi till en växande europeisk bränslecellsindustri, säger VTT:s projektledare Olli Himanen.

Annons