Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

”Satsa på bilar som kan tanka förnybart”

Foto: Fordonsgas Sverige
Foto: Fordonsgas Sverige
Publicerad av
Tommy Ekholm - 20 mar 2014

Svebio anser att regeringens linje borde vara att skaffa fler kunder till biobränslepumparna, inte att minska kravet på mackägarna. Detta som en kommentar till regeringens förslag att minska kravet på att mackarna ska tillhandahålla förnybara drivmedel.

– Tvärtom har våra politiker i flera år bedrivit en linje som gjort att det säljs allt färre bilar som kan köras på rena eller högblandade biodrivmedel. Vi har redan idag väl utbyggt nät av mackar som kan erbjuda förnybara drivmedel som E85 och biogas. Men vi har en politik som innebär att det säljs allt färre nya bilar som kan tanka de här bränslena. Politikerna har på så sätt lämnat de små mackägarna i sticket, genom att inte se till att de har kunder till pumparna, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

Svebio menar att om regeringen menar allvar med visionen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste det finnas fler bilar som kan köra på förnybart bränsle, och man måste ta vara på den stora investering i infrastuktur som redan gjorts.

– Problemet med att vissa mackar inte har råd att installera pumpar för förnybart bränsle kan lättast lösas med ett statligt stöd, eller med fortsatta dispenser. Om regeringen ger en tydlig signal om att de fossila drivmedlen ska fasas ut kommer alla mackägare att vara med på noterna och bidra till omställningen. Ingen vill sälja en produkt som inte har en framtid, säger Gustav Melin. 

Annons