Mötesplatsen för dig inom energibranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Projekt studerar grön korridor för elbilar

Foto: Tommy Ekholm
Foto: Tommy Ekholm
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 jan 2014

Ett nytt forskningsprojekt ska studera utbyggnaden av infrastruktur för laddning av elbilar mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim. Energimyndigheten finansierar projektet. Forskarna vill peka på hinder och möjligheter för en hållbar utveckling med elfordon.

Forskarteamet vid Mittuniversitetet ska studera mötet mellan elfordon, elfordonsägare och laddinfrastruktur.

En fungerande laddinfrastruktur växa fram parallellt med en introduktion av elfordon. Om användandet av elfordon ökar och laddinfrastrukturen byggs ut är det viktigt att undersöka samhällets attityder till infrastrukturen såväl som de enskilda bilisternas inställning och erfarenheter.

– En fråga som jag tycker är särskilt spännande att undersöka är hur utbyggnaden av infrastrukturen ska ske och vilka aktörer som vill investera i, driva och underhålla en teknik som förändras snabbt, säger Kristina Zampoukos, projektledare för forskningsdelen.

Forskarna hoppas med studien kunna bidra till att identifiera hinder och möjligheter när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling med elfordon.

– Det finns givetvis en stor potential i att vara en av de första testregionerna för den här typen av infrastruktur. Samtidigt ska infrastrukturen implementeras i stads- respektive landsbygd samt över nationsgränsen Sverige-Norge. Det ställer krav på samverkan och koordinering, säger Kristina Zampoukos.

Projektet pågår fram till maj 2015 och den totala budgeten uppgår till 24 miljoner kronor, varav forskningsdelen står för närmare 3,5 miljoner kronor.

Annons