Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 26 2017
Senaste Nytt

Kraftvärme

Foto: Eli Sagor
Foto: Eli Sagor

Fortums ”virtuella kraftverk” igång

 

Nyligen lades det första budet på 0,1 megawatt och det är första gången i Sverige som hushållsanvändning säljs på detta sätt under verkliga förhållanden, skriver Fortum.

- När det första budet lades ut på frekvensregleringsmarknaden var det starten på den två månader långa testperioden, därefter följer en utvärdering, säger Staffan Sandblom projektledare på Fortum.

Visonta dagbrott för utvinning av brunkol i Polen. Foto: FuzosDosszie
Visonta dagbrott för utvinning av brunkol i Polen. Foto: FuzosDosszie

Polen vill fortsätta att gräva upp kol

Polen förkastar EU- ländernas uppgörelse om framtida handel med utsläppsrätter. Kompromissen, som nyligen godkändes av de flesta EU-regeringar, ska leda till att minst 1,5 miljarder utsläppsrättigheter kan skrotas fram till år 2030.

- Beslutet är inte bindande, eftersom reformen inte har fullt stöd bland europeiska unionens 28 medlemsländer, meddelade Polens Miljöministerium den andra mars.

Polen utesluter inte att ta upp frågan i EG-domstolen i syfte att riva upp lagstiftningen när den har antagits, sade miljöministeriets talesman Pawel Mucha till Reuters.

Annons